Verslas ir darbas

Ką reiškia siekti teisingumo? (V)

Holger Lahayne

"Tik daryti, kas teisinga, mylėti ištikima meile ir nuolankiai eiti su savo Dievu". Populiarios Biblijos ištraukos apie "socialinį teisingumą", antra dalis

Didžioji galimybė

Tim Vickers

Tokiame pasaulyje kaip mūsų dažnai geriausia vieta užmegzti draugystę su nekrikščionimis yra mūsų darbovietė. Darbas suteiks mums daugybę neribotų galimybių paliudyti Kristų.

Tiesiai į liūto narvą, arba zona, kur „niekas nevyksta“

Mark Greene

"Darbo vieta yra Dievo vieta. Ne ką mažiau svarbi nei bažnyčios maldos susirinkime. Darbo vieta yra galimybių vieta – vieta parodyti Evangelijos gailestingumą žodžiais ir darbais, pasipriešinti nebibliniam mąstymui ir praktikai, augti tikėjimu, meile ir

Protestantiškosios etikos dvasia ir pasaulio ekonomikos krizė

Thomas K. Johnson

Pranešimas skaitytas per Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios (LERB) Generalinio Sinodo posėdį (Vilnius, birželio 20 d.), minint J. Kalvino 500 gimimo metines.

Tikroji Lietuvos religija

Andrius Navickas

Kalbėsiu apie tikrąją Lietuvos religiją. Ne, ne krikščionybę ir net ne apie krepšinį. Tikroji religija Lietuvoje – kapitalizmas ir pinigų visagalybės dogma.

Ištikimas darbo vietoje

Jerram Barrs

Evangelizavimo fronto linija bet kuriame istorijos tarpsnyje bus pirmiausia šeimoje, o be to, darbovietėje.

Jėzus vadybininkas

Holger Lahayne

Kas yra vadyba? Vienas šiandieninių vadybos "popiežių" Peteris F. Druckeris savo knygoje "New Realities" į šį klausimą pateikia 10 atsakymų – 10 principų, kurie buvo žinomi ir Jėzui bei taikyti ir praktiškai patvirtinti dar antikos laikai

„Svarbiausia – karjera“?

Holger Lahayne

Karjera – bene viena populiariausių pastarųjų metų sąvokų, anksčiau turėjusi neigiamą reikšmę, dabar bevartojama tik teigiama, viena iš nedaugelio sąvokų, tapusi savotišku moderniosios visuomenės kodu, burtažodžiu. Taigi karjera pada

Kas bendra tarp darbo ir evangelizacijos?

Mark Greene

Evangelizacija neturi nieko bendra su darbu.
Bet galėtų būti ir kitaip...

Išvadavimas iš nuobodaus plušėjimo

John White

Ištrauka iš pasirodysiančios LKSB knygos "Kova"

„Tik geras darbas yra krikščioniškas darbas“

Holger Lahayne

Apie profesinę etiką, profesionalumą ir profesionalizmą

Apie darbą iš krikščioniškos perspektyvos

Holger Lahayne

Darbas – labai svarbi tema, nes dirbdami praleidžiame nemažai laiko ir būtent darbe užmezgame daugiausiai kontaktų. Būdami krikščionys, darbe patiriame spaudimą bei įtampą. Krikščionišką požiūrį į darbą aš laikau ypatingai ir išs


© Lietuvos krikščionių studentų bendrija | Kontaktai: info@lksb.lt