Valstybė ir visuomenė

2 ... Kitas  

Dievas davė vyną – ir žmonės atima

Holger Lahayne

Straipnsio "Ar tikintysis privalo atsisakyti alkoholio?" tęsinys. Komentaras

Dievo įsakymai krikščionims ir liberalams

Holger Lahayne

Liberalizmas ir krikščionybė III

Ką reiškia siekti teisingumo? (III)

Holger Lahayne

F. A. von Hayekas ir "socialinio teisingumo miražas"

Ką reiškia siekti teisingumo? (II)

Holger Lahayne

"Aš reikalauju, kad valstybė apsaugotų ne tik mane, bet ir kitus. Reikalauju, kad valstybė apsaugotų ir mano, ir kitų žmonių laisvę. Aš nenoriu gyventi iš malonės tų, kurie turi didesnius kumščius ar yra geriau ginkluoti. Kitaip tariant, noriu būti apsau

Kristaus teisumas

Dietrich Bonhoeffer

"Jėzus Kristus vienintelis išpildo Įstatymą, nes Jis vienintelis gyvena tobuloje bendrystėje su Dievu. Tai Jėzus ateina ir atsistoja tarp mokinių ir Įstatymo, o ne Įstatymas tarp Jėzaus ir mokinių. Jie pamato, kad kelias į Įstatymą veda per Kristaus kryž

Žvelgti į ateitį ir į dangų

Alexis de Tocqueville

"Religijos išmoko žmones žvelgti į ateitį..."
Iš prancūzo veikalo "Apie demokratiją Amerikoje" (1835/40)

Bažnyčios vaidmuo visuomenėje

Holger Lahayne

Visuomenė nori daryti ir daro įtaką Bažnyčiai. O atvirkščiai? Koks Bažnyčios vaidmuo visuomenėje?
Mintys, skirtos LCC Tarptautinio universiteto konferencijos "Asmenybės atkūrimas posovietiniame kontekste" diskusijai "Bažnyčia visuomenėje" (Klaipėd

Lietuviškas šeilaizmas

Holger Lahayne

arba kas, kam ir ką gali aiškinti?

Viltis visose gyvenimo srityse

Thomas Schirrmacher

"Vienas iš didžiausių iššūkių Europai yra surasti konkrečias biblinės vilties formuluotes kasdieniam gyvenimui visose gyvenimo srityse, visoms profesijoms ir pareigybėms."
Knygos "Viltis Europai" ištrauka

Mums reikia vilties

Thomas Schirrmacher

"Europos krikščionys turi išmokti išpažinti savo viltį visose situacijose ir priminti bažnyčioms, kad mūsų tikėjimo emblema yra ne liūdesys, baimė ar slėpimasis, o būtent viltis."
Knygos "Viltis Europai" ištrauka

Pasiklydę „Gender“ vingiuose

Holger Lahayne

Apie "Gender Loops" skandalą

„O viešpats turi Viešpatį…“ (II)

Holger Lahayne

Religija demokratinėje visuomenėje – iš reformatų perspektyvos

„O viešpats turi Viešpatį…“ (I)

Holger Lahayne

Religija demokratinėje visuomenėje – iš reformatų perspektyvos
Straipsnis iš žurnalo "Naujasis Židinys-Aidai" (2008/11-12)

Malda už valdančiuosius

Holger Lahayne

"Taigi pirmiausia raginu maldauti, melstis, užtarti ir dėkoti už visus žmones, už karalius ir visus vyresnybėje esančius..." (1 Tim 2,1–4)

Liberalizmas ir krikščionybė (II)

Holger Lahayne

3. Septyni kritiški klausimai
Įvadas: varžtų mažinimas ir "šventasis" neaiškumas
Kas yra aukščiausiasis suverenas?
Kuo pagrįsta mūsų laisvė?
Ar individo laisvė yra aukščiausia vertybė?
Ar religija yra tik privatus reikalas?

Krikščionys Europos Sąjungoje

Holger Lahayne

Ką galvoti krikščionims apie Europos Sąjungą?

Taika ir susitaikymas – krikščioniškosios šaknys
Tikros problemos, tariami pavojai
Humanizmas ir neutralumo mitas
Europos sielos paieškos ir mūsų įtaka
Europos veliava –

Liberalizmas ir krikščionybė (I)

Holger Lahayne

Krikščioniško liberalizmo klubo renginio pranešimas

„Kokią Lietuvą norime matyti?“

Holger Lahayne

Aštuntųjų Nacionalinių maldos pusryčių renginio pranešimas (spalio 4 d., Prezidentūros Kolonų salė)

Tavyje mano viltis

Holger Lahayne

Vizijos Lietuvai post scriptum

(Ne)priklausomybė

Holger Lahayne

Keturi iššūkiai Lietuvos visuomenės gyvenimui
Pranešimas konferencijoje "Lietuvos nepriklausomybė: praeitis ir ateities vizija"

2 ... Kitas  
© Lietuvos krikščionių studentų bendrija | Kontaktai: info@lksb.lt