Religijos ir NRJ

2 ... Kitas  

Mito gimimas

Holger Lahayne

"Didžiuojuosi priklausydamas religijai, kuri išmokė pasaulį tolerancijos ir visuotinio pripažinimo. Mes tikime ne tik visuotiniu pakantumu, bet ir tuo, kad visos religijos yra teisingos."

Artinasi pabaiga

Friederike Valentin

Kaip pasaulio pabaigos ir Kristaus atėjimo laukia sektos ir religinės grupės

"Visagalybė slypi jumyse"

Holger Lahayne

Apie stebuklingąją pasąmonės galią

Penki milijardai religijų

Holger Lahayne

Apie Dalai Lamą, Richardą Dawkinsą ir šiuolaikinį dvasingumą

Aklo tikėjimo mitas

Holger Lahayne

"Įsiminkite ir mąstykite apie šiuos žodžius, kol tvirtai jais įtikėsite. Jeigu kyla net menkiausia abejonė, vykite šalin. Nekreipkite dėmesio į tai, kas sakoma šiai idėjai paneigti... Neklauskite, kodėl tai yra tiesa – tiesiog pasikliaukite ja."

Nacionalsocializmo religija

Thomas Schirrmacher

"Nacionalsocialistų ir krikščionių požiūriai nesuderinami." Martinas Bormannas, Hitlerio "sekretorius", 1941

„Pokalbiai su Dievu“ – neįtikinantis dialogas

Holger Lahayne

N. D. Walscho knygų serijos analizė

Krikščionybė ir „religija“

C.S. Lewis

"Panteizmas iš tikrųjų yra nuolatinis natūralus žmogaus proto polinkis... Platonizmas su judaizmu ir krikščionybė pasirodė besą vieninteliai, gebantys tam atsispirti."

Feng shui – universalus gyvenimo pagalbininkas?

Olaf Lahayne

"Tikrasis feng shui tikslas yra ne kurti harmoniją su aplinka bei artimaisiais, o didinti asmeninę laimę. Bet dar niekas neįrodė, kad feng shui padeda šį tikslą pasiekti."

Budizmas ir krikščionybė

G. K. Chesterton

Ištrauka iš britų autoriaus Gilberto K. Chestertono (1874–1936) knygos "Ortodoksija" (1908)
"Visos moderniosios filosofijos – tai grandinės, kurios jungia ir pančioja, krikščionybė – tai kardas, kuris atskiria ir išlaisvina"

Krikščioniškesnis už Kristų?

Holger Lahayne

Dalai Lama, malda ir priešų meilė

Matriarchatas ir ankstyvosios krikščionybės sąmokslai (Da Vinčio kodas III)

Michael Kotsch

Browno romano personažas Lengdonas teigia, kad imperatorius "Konstantinas ir vyriškos lyties jo įpėdiniai sėkmingai išvedė iš matriarchatinės pagonybės į patriarchalinę krikščionybę skleisdami propagandą, demonizuojančią šventąjį mo

„Ateities religija“

Holger Lahayne

Kas yra religija? Teologinis biblinis atsakymas, inspiruotas Oskaro Koršunovo

Neutralus atsipalaidavimo būdas?

Holger Lahayne

Ar joga neprieštarauja krikščionių tikėjimui?

Visi laivai plaukia pas Dievą! Kokiam laive esi Tu?

Dalia Mikšytė

Šiandien pakeliausim didžiausiais, matomiausiais pasaulio laivais - religijomis, plaukiančiomis link Dievo. Remdamiesi labai puikia knyga – D.W.Shenk. Pasaulio dievai (Š. 2001) – pabandysime kritiškai apžvelgti tų laivų išvaizdą, turinį bei

Virtuali da‘wa: musulmonų misionieriška veikla internete

Egdūnas Račius

Skleisti savo tikėjimą svarbu ne vien krikščionybei. Islamas taip pat priskiriamas prie misionieriškų religijų. Princtono universiteto profesorius ir vienas didžiausių islamo ekspertų Bernardas Lewisas netgi pranašauja, kad XXI amžiaus pabai

Dalai Lamos grimasos, arba ar visų religijų esmė yra „tyra širdis“?

Holger Lahayne

Knygos "Tyra širdis – Jėzaus mokymas budisto akimis" analizė
Su P. Coelho ir J. Ivanauskaitės citatomis

„Nenužudė, nenukryžiavo“ („Kristaus kančia“ VI)

Hanna ir Heidi Josua

Islamo supratimu Jėzaus mirtis ant kryžiaus – skandalas

Kas yra sekta?

Holger Lahayne

Bibliniai kriterijai
Dešimt bendrų krikščioniškų sektų bruožų
Sektų psichologija
Santykiai su sektomis

Kristaus ir žmogaus samprata antroposofijoje

Jürgen Tibusek

Antroposofija – visas žmogaus gyvenimo sritis aprėpianti pasaulėžiūra. Tačiau išsamus jos pristatymas nėra šio straipsnio tikslas. Apsistosime tik prie to, kas svarbu krikščioniui, būtent ką antroposofija kalba apie Kristų. Greičiausia

2 ... Kitas  
© Lietuvos krikščionių studentų bendrija | Kontaktai: info@lksb.lt