Straipsnių archyvas

Atgal 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 ... Kitas  

Katekizmų išmintis

Holger Lahayne

XVI–XVII a. evangelikų katekizmų pradžios žodžiai

Paklusnumas ir tikėjimas

Dietrich Bonhoeffer

"Tik tas, kuris tiki, yra paklusnus; ir tik tas, kuris paklūsta, tiki."

Lozanos sandora

"Mes pasižadame ištikimai tarnauti Kristui ir žmonėms, džiaugsmingai paklusdami Jo autoritetui."

Trumpa stebuklų teologija (II)

Holger Lahayne

"Stebuklai mums atrodo neįprasti ir nuostabūs, tačiau jie nelaužo Dievo tvarkos. Jie tik nesutampa su kai kuriais mūsų spėjimais ir lūkesčiais. Tačiau tai mūsų, o ne Dievo problema"

Dievas suteikia viltį

Thomas Schirrmacher

"Nuostabiausias Dievo atliktas veiksmas, tikros vilties pagrindas, buvo Kristaus mirtis ant Golgotos kryžiaus, kur Jis numirė už mus tam, kad būtų nugalėti mirtis, nuodėmė ir velnias – mirtini mūsų vilčių priešai."

Jošijo reformacija

Holger Lahayne

"Radau Įstatymo knygą VIEŠPATIES Namuose."
2 Karalių 22–23

Vienintelė nepelnyta viltis – Dieve

Thomas Schirrmacher

"Viltis remiasi tyru, nepelnytu Dievo geranoriškumu, kuris buvo pažadėtas iš malonės ir kurio turi šauktis tie, kurie jo neverti" (Martynas Liuteris).
Ištrauka iš "Viltis Europai – 66 Teiginiai"

Trumpa stebuklų teologija (I)

Holger Lahayne

"Nebūčiau krikščionis be stebuklų", teigia Bažnyčios mokytojas Augustinas. B. Paskalis savo Mintyse jam antrina: "Religijos pagrindas – stebuklai". "Tikėjimas stebuklais yra integrali krikščionybės sudėtinė dalis", sako J. Packeris.

Tarp dangaus ir pragaro (IV)

Peter Kreeft

Pokalbis kažkur anapus mirties, kuriame dalyvauja John F. Kennedy, C.S. Lewis ir Aldous Huxley (pabaiga)

Auka ar mandala?

Holger Lahayne

Tikroji Jėzaus mirties ant kryžiaus prasmė

Tarp dangaus ir pragaro (III)

Peter Kreeft

Pokalbis kažkur anapus mirties, kuriame dalyvauja John F. Kennedy, C.S. Lewis ir Aldous Huxley

„Nepritariame bet kokiai interpretacijai“

Holger Lahayne

"Protestantizmas atmeta Bažnyčios Magisteriumą ir leidžia kiekvienam interpretuoti Evangeliją taip, kaip jį įkvepia Šventoji Dvasia. Tuo tarpu katalikai tiki, kad..."

Tarp dangaus ir pragaro (II)

Peter Kreeft

Pokalbis kažkur anapus mirties, kuriame dalyvauja John F. Kennedy, C. S. Lewis ir Aldous Huxley

Geresnės tėvynės beieškant

Holger Lahayne

"Seniau žmonės norėjo patekti į dangų. Dabar visi nori patekti į televiziją".

Tarp dangaus ir pragaro (I)

Peter Kreeft

Pokalbis kažkur anapus mirties, kuriame dalyvauja John F. Kennedy, C. S. Lewis ir Aldous Huxley

„Tyras, gaivus šimtmečių vėjas“

Holger Lahayne

Kam šiandien reikia tikėjimo išpažinimų?

Dvasios dovanos

John Stott

"Faktas, kad kiekvienas krikščionis turi dovaną, vadinasi, ir atsakomybę, yra fundamentalus Naujojo Testamento doktrinoje apie Bažnyčią. Jis turėtų pakeisti krikščionių ir Bažnyčių gyvenimą."

Sėkmės dekonstravimas

Holger Lahayne

Greta materialios gerovės ir laimės, sėkmė yra vienas iš didžiausių mūsų meto stabų. Šiandien mes esame ypač pasidavę sėkmės kultui ir tirpstame iš meilės ir pagarbos visiems sėkmingiesiems. Skaitome knygas, kurios mums rodo tobulus kelius į sėkmę.

Kas yra Evangelija ir kas ji nėra? (I)

Holger Lahayne

"Mes tikime, kad Evangelija yra Geroji naujiena apie Jėzų Kristų – tobuloji Dievo išmintis. Pasauliui Evangelija atrodo kvailystė. Bet tiems, kurie bus išgelbėti, ji yra Dievo gelbstinčioji galia."

Didžioji galimybė

Tim Vickers

Tokiame pasaulyje kaip mūsų dažnai geriausia vieta užmegzti draugystę su nekrikščionimis yra mūsų darbovietė. Darbas suteiks mums daugybę neribotų galimybių paliudyti Kristų.

Atgal 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 ... Kitas  
© Lietuvos krikščionių studentų bendrija | Kontaktai: info@lksb.lt