Straipsnių archyvas

Atgal 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... Kitas  

Dievo įsakymai krikščionims ir liberalams

Holger Lahayne

Liberalizmas ir krikščionybė III

Koltonas danguje?

Tim Challies

Apie knygą "Dangus tikrai yra"

Ką reiškia siekti teisingumo? (III)

Holger Lahayne

F. A. von Hayekas ir "socialinio teisingumo miražas"

Evangelikų tapatybės dokumentas

Holger Lahayne

Apie Antrąjį šveicariškąjį išpažinimą

Šiuolaikinis žmogus ir jo mąstymo kategorijos

C.S. Lewis

"Vien tas faktas, kad šv. Paulius rašė taip seniai, šiuolaikiniam žmogui yra numanomas įrodymas, jog jo ištartos tiesos nėra svarbios."
1946 m. britų autoriaus esė

„Neteisingai nuteistas“

Holger Lahayne

Jėzaus teismo byla

Adomas ir Ieva

Michael Reeves

"Krikščionims bibline bei teologine prasme būtina tikėti, jog Adomas, pirma, yra istorinis asmuo, antra – visų žmonių tėvas."

Ką reiškia siekti teisingumo? (II)

Holger Lahayne

"Aš reikalauju, kad valstybė apsaugotų ne tik mane, bet ir kitus. Reikalauju, kad valstybė apsaugotų ir mano, ir kitų žmonių laisvę. Aš nenoriu gyventi iš malonės tų, kurie turi didesnius kumščius ar yra geriau ginkluoti. Kitaip tariant, noriu būti apsau

Kristaus teisumas

Dietrich Bonhoeffer

"Jėzus Kristus vienintelis išpildo Įstatymą, nes Jis vienintelis gyvena tobuloje bendrystėje su Dievu. Tai Jėzus ateina ir atsistoja tarp mokinių ir Įstatymo, o ne Įstatymas tarp Jėzaus ir mokinių. Jie pamato, kad kelias į Įstatymą veda per Kristaus kryž

Ką reiškia siekti teisingumo? (I)

Holger Lahayne

"Dievas įsako mums atspindėti Jo charakterį gailestingai rūpinantis vargstančiais ir demonstruoti Dievo karalystės vertybes bei jėgą, siekiant teisingumo, taikos ir rūpinantis Dievo kūrinija." (Keiptauno įsipareigojimas)

Evangelijos formos

Tim Keller

"Evangeliją kažkas pavadino tvenkiniu, kurį mažas vaikas gali perbristi, o drambliui tenka plaukti. Ji tokia paprasta, kad gali suprasti vaikas, ir tokia gili, kad gali būti tyrinėjama didžiausių protų."

Apie nešulinius asiliukus ir gailestingo Dievo pažadus

Akvilė Širvaitytė

Ką rastume eilinio studento kuprinėje (nepaisant to, kad kuprinės nebėra labai madingos)? Žinoma, knygų, konspektų, vieną kitą obuolį, termosiuką su mėtų arbata, vieną kitą piešinį iš nuobodžios paskaitos, koheletiškus klausimus paraštėse, tokius kaip "k

Gandis pragare?

Holger Lahayne

Ar yra išganymas už Bažnyčios ribų?
Apie R. Bellio knygą "Love Wins" (Meilė nugalės)

Keiptauno įsipareigojimas (I)

"Dievo misija išplaukia iš Dievo meilės. Dievo žmonių misija išplaukia iš mūsų meilės Dievui ir viskam, ką Dievas myli. Pasaulinė evangelizacija yra Dievo meilės išsiliejimas mums ir per mus."

Kristaus paklusnumas ir mūsų išganymas

Holger Lahayne

"Kristus gyveno gyvenimą, kurį mes turėjome gyventi ir mirė mirtimi, kuria mes turėjome mirti." (Tim Keller)

Jei mylite juos

Steponas Ribokas

Richardas Baxteris apie vaikų auklėjimą

Kvirino surašymas?

Carsten Peter Thiede

"Anomis dienomis išėjo ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. Toks pirmasis surašymas buvo padarytas Kvirinui valdant Siriją." (Luko 2,1–2)

Iš Betliejaus miestelio?

Carsten Peter Thiede

"O iš tavęs, Efratos Betliejau, mažiausias tarp Judo kaimų, man kils tas, kuris valdys Izraelį."

Gimimas iš mergelės?

Carsten Peter Thiede

"Todėl pats Viešpats duos jums ženklą. Štai mergelė laukiasi kūdikio; ji pagimdys sūnų ir pavadins jį vardu Emanuelis [Dievas su mumis]".

Žvelgti į ateitį ir į dangų

Alexis de Tocqueville

"Religijos išmoko žmones žvelgti į ateitį..."
Iš prancūzo veikalo "Apie demokratiją Amerikoje" (1835/40)

Atgal 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... Kitas  
© Lietuvos krikščionių studentų bendrija | Kontaktai: info@lksb.lt