Straipsnių archyvas

Atgal 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... Kitas  

Keiptauno įsipareigojimas (I)

"Dievo misija išplaukia iš Dievo meilės. Dievo žmonių misija išplaukia iš mūsų meilės Dievui ir viskam, ką Dievas myli. Pasaulinė evangelizacija yra Dievo meilės išsiliejimas mums ir per mus."

Kristaus paklusnumas ir mūsų išganymas

Holger Lahayne

"Kristus gyveno gyvenimą, kurį mes turėjome gyventi ir mirė mirtimi, kuria mes turėjome mirti." (Tim Keller)

Jei mylite juos

Steponas Ribokas

Richardas Baxteris apie vaikų auklėjimą

Kvirino surašymas?

Carsten Peter Thiede

"Anomis dienomis išėjo ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. Toks pirmasis surašymas buvo padarytas Kvirinui valdant Siriją." (Luko 2,1–2)

Iš Betliejaus miestelio?

Carsten Peter Thiede

"O iš tavęs, Efratos Betliejau, mažiausias tarp Judo kaimų, man kils tas, kuris valdys Izraelį."

Gimimas iš mergelės?

Carsten Peter Thiede

"Todėl pats Viešpats duos jums ženklą. Štai mergelė laukiasi kūdikio; ji pagimdys sūnų ir pavadins jį vardu Emanuelis [Dievas su mumis]".

Žvelgti į ateitį ir į dangų

Alexis de Tocqueville

"Religijos išmoko žmones žvelgti į ateitį..."
Iš prancūzo veikalo "Apie demokratiją Amerikoje" (1835/40)

Katekizmų išmintis

Holger Lahayne

XVI–XVII a. evangelikų katekizmų pradžios žodžiai

Paklusnumas ir tikėjimas

Dietrich Bonhoeffer

"Tik tas, kuris tiki, yra paklusnus; ir tik tas, kuris paklūsta, tiki."

Lozanos sandora

"Mes pasižadame ištikimai tarnauti Kristui ir žmonėms, džiaugsmingai paklusdami Jo autoritetui."

Trumpa stebuklų teologija (II)

Holger Lahayne

"Stebuklai mums atrodo neįprasti ir nuostabūs, tačiau jie nelaužo Dievo tvarkos. Jie tik nesutampa su kai kuriais mūsų spėjimais ir lūkesčiais. Tačiau tai mūsų, o ne Dievo problema"

Dievas suteikia viltį

Thomas Schirrmacher

"Nuostabiausias Dievo atliktas veiksmas, tikros vilties pagrindas, buvo Kristaus mirtis ant Golgotos kryžiaus, kur Jis numirė už mus tam, kad būtų nugalėti mirtis, nuodėmė ir velnias – mirtini mūsų vilčių priešai."

Jošijo reformacija

Holger Lahayne

"Radau Įstatymo knygą VIEŠPATIES Namuose."
2 Karalių 22–23

Vienintelė nepelnyta viltis – Dieve

Thomas Schirrmacher

"Viltis remiasi tyru, nepelnytu Dievo geranoriškumu, kuris buvo pažadėtas iš malonės ir kurio turi šauktis tie, kurie jo neverti" (Martynas Liuteris).
Ištrauka iš "Viltis Europai – 66 Teiginiai"

Trumpa stebuklų teologija (I)

Holger Lahayne

"Nebūčiau krikščionis be stebuklų", teigia Bažnyčios mokytojas Augustinas. B. Paskalis savo Mintyse jam antrina: "Religijos pagrindas – stebuklai". "Tikėjimas stebuklais yra integrali krikščionybės sudėtinė dalis", sako J. Packeris.

Tarp dangaus ir pragaro (IV)

Peter Kreeft

Pokalbis kažkur anapus mirties, kuriame dalyvauja John F. Kennedy, C.S. Lewis ir Aldous Huxley (pabaiga)

Auka ar mandala?

Holger Lahayne

Tikroji Jėzaus mirties ant kryžiaus prasmė

Tarp dangaus ir pragaro (III)

Peter Kreeft

Pokalbis kažkur anapus mirties, kuriame dalyvauja John F. Kennedy, C.S. Lewis ir Aldous Huxley

„Nepritariame bet kokiai interpretacijai“

Holger Lahayne

"Protestantizmas atmeta Bažnyčios Magisteriumą ir leidžia kiekvienam interpretuoti Evangeliją taip, kaip jį įkvepia Šventoji Dvasia. Tuo tarpu katalikai tiki, kad..."

Tarp dangaus ir pragaro (II)

Peter Kreeft

Pokalbis kažkur anapus mirties, kuriame dalyvauja John F. Kennedy, C. S. Lewis ir Aldous Huxley

Atgal 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... Kitas  
© Lietuvos krikščionių studentų bendrija | Kontaktai: info@lksb.lt