Straipsnių archyvas

Atgal 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... Kitas  

Dievo revoliucija

Holger Lahayne

"Dievas atkreipė dėmesį į mane – vargingą, negerbiamą ir nereikšmingą tarnaitę. O juk jis galėjo rasti turtingų, garbingų, kilnių ir galingų karalių, kunigaikščių ir didžiūnų dukrų..."

Artinasi pabaiga

Friederike Valentin

Kaip pasaulio pabaigos ir Kristaus atėjimo laukia sektos ir religinės grupės

Dangus ir žemė

John R. Cross

"Nepažįstamasis kelyje į Emausą" (III)

Bažnyčia – „vien Kristaus nuosavybė“

Holger Lahayne

Tikėjimo išpažinimų apžvalga (IV): Hamburgo baptistų bendruomenės išpažinimas, Evangelikų Aljanso tikėjimo pagrindai, Barmeno teologinė deklaracija,

Pradžioje Dievas…

John R. Cross

"Nepažįstamasis kelyje į Emausą" (II)

Lietuvos krikščionių studentų bendrija – Bažnyčios ranka universitete

Akvilė Širvaitytė

"IFES vizijos centre – studentai, perkeisti Evangelijos, susijungę į Kristų liudijančias bendruomenes ir darantys įtaką universitetams, bažnyčioms ir visai visuomenei" – Tarptautinės studentų dienos proga

„Mano vienintelė paguoda gyvenant ir mirštant“

Holger Lahayne

Tikėjimo išpažinimų apžvalga (III): reformatų Nyderlandų išpažinimas, Heidelbergo katekizmas, Vestminsterio tikėjimo išpažinimas

„Viena šventoji Bažnyčia išliks visada“

Holger Lahayne

Tikėjimo išpažinimų apžvalga (II): liuteronų Augsburgo tikėjimo išpažinimas ir Šmalkaldeno nuostatai

Unikali knyga

John R. Cross

"Nepažįstamasis kelyje į Emausą" (I)

„Tai yra tikras krikščioniškas tikėjimas...“

Holger Lahayne

Dvylika svarbių Bažnyčios istorijos dokumentų – trumpa tikėjimo išpažinimų apžvalga (I)

Dvi tikėjimo prasmės

C.S. Lewis

"Kasdieninės maldos, religiniai skaitymai ir bažnyčios lankymas yra būtina krikščioniško gyvenimo dalis. Reikalingas nuolatinis priminimas to, ką tikime. Savaime nesilaiko nei šis tikėjimas, nei kuris kitas. Tikėjimui reikia maisto."

Rašto tarnaitė

Holger Lahayne

Kas yra teologija, su kokiais iššūkiais ji šiandien susiduria ir kam mums jos vis dar reikia?

Grumtynės su Žodžiu

Holger Lahayne

Liuterio "Patyrimo bokšte" pamokos, arba trumpas įvadas į teologiją

Bendrija ir Bažnyčia

Lindsay Brown

Kuo naudingi studentų judėjimai pasaulio bendruomenėms ir kuo ypatingas IFES įnašas

Vesk mus, Dieve

James I. Packer

"Tikrai pagerbsime Šventąją Dvasią, kuri yra mūsų vedlys, jei gerbsime Šventąjį Raštą, kuriuo Ji mus ir veda."

Iškalta akmenyje

Thomas K. Johnson

Dešimt Dievo įsakymų šiandienai

„Padarykite mano mokiniais visų tautų žmones“

Holger Lahayne

Krikščionis – visą gyvenimą mokinys

"Dievystė yra tavyje"

Holger Lahayne

"Išganymo kelias neveda nei į kairę, nei į dešinę, jis veda į nuosavą širdį, ir tik ten yra Dievas, tik ten yra nusiraminimas".
Prieš 50 metų mirė rašytojas Hermann Hesse

Reformacija – kas tai yra?

Holger Lahayne

Apie XVI–XVII a. Vakarų krikščionybės religinį judėjimą

Dievo garsiakalbis

C.S. Lewis

"Dievas mums šnibžda malonumuose, kalba sąžinėje, bet kančioje jau šaukia."
Citatos iš Lewiso "Kančios problema" (Lewiso auksinės mintys V)

Atgal 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... Kitas  
© Lietuvos krikščionių studentų bendrija | Kontaktai: info@lksb.lt