Straipsnių archyvas

Atgal 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... Kitas  

Vestminsterio trumpas katekizmas (1647)

"Trumpas katekizmas yra vienas puikiausių teologijos darbų,
pristatančių istorinį protestantizmą. Nuo tada, kai jį sudarė Vestminsterio teologai, o vėliau, 1648 m., patvirtino Generalinė Škotijos bažnyčios asamblėja, jis tapo puikia Švenčiausiojo D

Niūri Lietuvos ekumenizmo tikrovė

Holger Lahayne

"Kol protestantai nežinos, nei kas jie yra, nei kas juos vienija; kol nesupras, kad istoriniu požiūriu ekumenizmas yra jų kūdikis, daugiau negu šimtmetį augęs beveik vien tik jų šeimoje; kol protestantai nepradės atlikinėti savo namų darbų ir pagaliau su

„Velnio patyčios, gudrybės bei apgaulės“

Ištrauka iš Antrojo šveicariškojo išpažinimo (1566)

"Vienintelis Dievo Žodis, kurio mes klausome"

Holger Lahayne

Barmeno teologiniam pareiškimui – 80 metų

Neapykantos taikinys

Holger Lahayne

450-osioms Jono Kalvino mirties metinėms (gegužės 27 d.)

Nepaklusti valdžiai?

Holger Lahayne

Nepaklusti valstybės įstatymams ir tvarkai leidžiama tuomet, kai valstybė mus verčia elgtis amoraliai ir laužyti Dievo įstatymus

Didžiausias krikščionijos menas

Holger Lahayne

"Pagrindinė krikščionybės mintis yra labai paprasta: žmogus nėra Dievas ir negali būti Dievas..."

Teisė, teisingumas ir Heidelbergo katekizmas

Holger Lahayne

"Ar tu jau suvokei, kad Dievas visai gali būti ir teisingas, neatsisakydamas bausmės bei neslėpdamas kardo ašmenų ir sykiu išlikdamas be galo gailestingas, išteisinantis bedievius, kurie į Jį kreipiasi? Dievas turi galią nematyti jų nuodėmių, kadangi Jo

Bažnyčia, turime problemą

Tullian Tchividjian

"Vieni žmonės atmeta Evangeliją ir bando išsigelbėti, laikydamiesi taisyklių, vykdydami nurodymus, stengdamiesi pavyzdingai gyventi ir t. t. (akivaizdus legalizmas). Kiti - laužydami taisykles, darydami, ką tik panorėję, patys kurdami savo gyvenimo stand

Tarp liberalizmo ir fundamentalizmo?

Holger Lahayne

Fundamentalizmo sąvoka yra praradusi savo ankstesniuosius kontūrus ir degradavusi iki tiesmukiškos kiršinimo bei kovos formulės – fundamentalistai visuomet yra "tie atsiskyrėliai blogieji".

Keiptauno įsipareigojimas (IIb)

Keiptauno raginimas veikti (tęsinys)

Keiptauno įsipareigojimas (IIa)

Keiptauno raginimas veikti

Priešgyna atsivertėlis

Holger Lahayne

"Tai, ko labiausiai bijojau, galiausiai mane ištiko. 1929 m. per Trejybės semestrą aš galiausiai pasidaviau ir pripažinau, kad Dievas yra Dievas, atsiklaupiau ir pradėjau melstis. Tą vakarą turbūt buvau labiausiai prislėgtas, labiausiai to nenorintis ats

Apie dvi reformacijos dienas

Holger Lahayne

"Ar 1517 m. spalio 31-osios paskelbimas šiuo simboliškumo kupinu pavidalu, būtent tezes prikalant ant Vitenbergo pilies bažnyčios portalo, įvyko, nėra aišku..."

Vieno lyderio įtaka

Holger Lahayne

"Kad ir kur būtumėt savo tikėjimo kelionėje, kad ir ką manytumėt apie religiją ar dieviškus apreiškimus, visų pirma pažvelkite į Jį tiesiog kaip į žmogų, kuris gimė, gyveno ir mirė. Be išankstinės nuostatos įvertinkite šio žmogaus įtaką mūsų pasauliui. T

Vienas turėjo sumokėti!

Holger Lahayne

"Dievas nori, kad Jo teisingumas būtų išpildytas, todėl turime už savo kaltę patys arba per kitą Jam sumokėti visą išpirką".

Mito gimimas

Holger Lahayne

"Didžiuojuosi priklausydamas religijai, kuri išmokė pasaulį tolerancijos ir visuotinio pripažinimo. Mes tikime ne tik visuotiniu pakantumu, bet ir tuo, kad visos religijos yra teisingos."

„Koks svarbiausias žmogaus tikslas?“

Holger Lahayne

"Svarbiausias žmogaus tikslas yra šlovinti Dievą ir džiaugtis juo per amžius."

Kaip gyventi pagal gyvybės dėsnius?

Holger Lahayne

Prigimtinis moralinis įstatymas ir mūsų etinės vizijos šaltinis

Evangelijos paguoda

Holger Lahayne

"Kas yra tavo vienintelė paguoda gyvenant ir mirštant?
Kad aš kūnu ir siela, gyvendamas ir mirdamas ne pats sau priklausau, bet esu mano ištikimojo Išganytojo Jėzaus Kristaus nuosavybė."

Atgal 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... Kitas  
© Lietuvos krikščionių studentų bendrija | Kontaktai: info@lksb.lt