Straipsnių archyvas

Atgal 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... Kitas  

Sielos gelmių tyrinėtojas – in memoriam Ingmar Bergman

Holger Lahayne

Garsiojo švedų režisieriaus pamokos

Rašto ir Tradicijos santykis

Roger Olson

Kodėl turime suteikti Raštams garbingiausią vietą?
"Kai tarp evangelikalų iškyla nauja teologinė mintis, pirmas ir svarbiausias klausimas turi būti 'Ką sako Raštai?’, o ne 'Ar tai atitinka tradiciją?’"

Tobula moteris

Holger Lahayne

"Kas gali surasti gerą moterį?" (Patarlių 31,10)
Tobula moteris – žvilgtelėjus į internetą, galima pamatyti, kad vyrams labai rūpi šis klausimas ir jie gan daug apie tai viešai svarsto. Racionalieji įsitikinę, kad tobulų moterų neb

Įvaizdis ar tapatybė?

Jock McGregor

Madonna – postmodernizmo ikona
"Nėra objektyvios tikrovės, yra tik įvaizdžiai, skirtingi įvaizdžiai. Jeigu nėra objektyvios tikrovės, nėra absoliuto, tada mes esame pakliuvę į tokią situaciją, kai sugebame gyventi tik įvaizdžiu"

Ar šventas Dievas miręs?

Holger Lahayne

Ar Biblija nėra prieštaringa knyga? Naujasis Testamentas daug kalba apie meilę, malonę ir gailestingumą. Jėzus liepia mylėti ne tik savo artimą, bet ir priešą. Skaitome, kaip nuoširdžiai ir su kokia meile tarpusavyje bendravo pirmieji

Protas ir jausmai (II)

John Stott

Tikriausiai skaitytojai mano, kad nesu emocionalus žmogus. Juk esu vienas iš tų šaltakraujų, vadinamų anglais, kilęs iš atkakliųjų vikingų ir stačiokiškų anglosaksų, be jokios keltų ar romanų ugnies kraujo kibirkštėlės.

Protas ir jausmai (I)

John Stott

Krikščioniška mokinystė apima visą žmogų. Turime mylėti Viešpatį Dievą visa širdimi, visa siela, visu protu ir visomis jėgomis. Mūsų protas turi būti atnaujintas, jausmai išgryninti, sąžinė švari, o valia pavesta Dievo valiai.

Evangelikalai ir katalikai – tikrai drauge? (II)

Holger Lahayne

Septyni klausimai iš evangelikalų perspektyvos dėl pareiškimo "Evangelikai ir katalikai drauge: krikščioniška misija trečiajame tūkstantmetyje" (II dalis)

Evangelikalai ir katalikai – tikrai drauge? (I)

Holger Lahayne

Septyni klausimai iš evangelikalų perspektyvos dėl pareiškimo "Evangelikai ir katalikai drauge: krikščioniška misija trečiajame tūkstantmetyje" (I dalis)

Brangi malonė

Dietrich Bonhoeffer

"Pigi malonė – mirtinas mūsų Bažnyčios priešas. Šiandien mums tenka kovoti dėl brangios malonės."
Žymus pirmas skyrius iš vokiečių teologo D. Bonhoefferio (1906–1945) knygos "Mokinystė" (Nachfolge)

Evangelikų šventoji?

Donald Bloesch

Evangelikas apie Teresėlę iš Lizjė, kurios relikvijos iki liepos pradžios keliauja po Lietuvos katalikų vyskupijas

Kas šeimoje turi auklėti vaikus?

Rima Lahayne

Moterų pusryčių pranešimas (Ginkūnai, 2007 04 19)

Kuo pavojinga malonė?

Tony Lane

Kaip galima sakyti, kad malonė – pavojinga? Argi "stulbinanti malonė" nėra krikščioniško tikėjimo esmė? Taip, tačiau krikščionių tikėjimas yra šis tas daugiau nei vien malonė.

„Nusidėjėliai supykusio Dievo rankose"

R.C. Sproul

Turbūt visų garsiausias pamokslas, kada nors pasakytas Amerikoje, yra Džonatano Edvardso (1703–1758) pamokslas "Nusidėjėliai supykusio Dievo rankose".

Mūsų laikų didvyriai

Mark Greene

"Apie kultūrą galima daug pasakyti pagal žmones, kuriais ji žavisi, pagal jos herojus ir herojes."
Apie mergaitę iš 2 Kar 3

„Dukra palaidūnė"

Holger Lahayne

Ar Jurga Ivanauskaitė – tikėjimo pavyzdys?

Tikroji Lietuvos religija

Andrius Navickas

Kalbėsiu apie tikrąją Lietuvos religiją. Ne, ne krikščionybę ir net ne apie krepšinį. Tikroji religija Lietuvoje – kapitalizmas ir pinigų visagalybės dogma.

Šeimos dekonstravimas

Holger Lahayne

Apie senus ir naujus bandymus nuvertinti svarbiausiąją Dievo instituciją

Tikėjimas ar maldingumo kaukė ?

Holger Lahayne

Kainas ir Abelis, Pradžios 4

Naujosios kūrinijos stebuklai

C.S. Lewis

"Jeigu ši istorija teisinga, tada visatoje atsiranda visiškai naujas egzistavimo būdas."
Ištrauka iš Lewiso knygos "Stebuklai" (Kaunas, 2007)

Atgal 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... Kitas  
© Lietuvos krikščionių studentų bendrija | Kontaktai: info@lksb.lt