Straipsnių archyvas

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... Kitas  

Melo bendrininkai ar tiesos bendradarbiai?

Holger Lahayne

Mes, žmonės, esame nuo tiesos priklausomos, tiesos trokštančios, be tiesos negalinčios gyventi būtybės. Kodėl taip yra? Biblijos atsakymas trumpas, tiesus ir aiškus: todėl, kad esame sukurti pagal Dievo atvaizdą (Pr 1, 26). Esame panašūs į Dievą.

Biblinė kritikos apologija

Holger Lahayne

Tarp krikščionių "kritikos" įvaizdis toks prastas, kad ką nors prastesnio vargu ar besurasi. Turintis "kritikavimo dvasią", kritikuojantis žmogus laikomas destruktyviu, arogantišku, teisiančiu, viską geriau žinančiu ir apskritai visažiniu. Nerastum past

Evoliucija – tiesa kaip ir tai, kad žemė yra apvali?

Reinhard Junker

Kalbant apie evoliucijos teoriją, dažnai evoliucijos tikrumas lyginamas su žemės apvalumo tikrumu. Esą lygiai taip, kaip kvaila būtų abejoti, jog žemė apvali, neteisinga nesutikti ir su gyvų būtybių evoliucija.

Evangelija bedieviams

Holger Lahayne

LKSB ataskaitinės konferencijos (2009 03 14) pranešimas

Stabmeldystė postmoderniais laikais

Tim Keller

Asmeniškai mes galų gale žiūrėsime arba į Dievą, arba į sėkmę, meilę, šeimą, socialinę savo padėtį, populiarumą, grožį ar dar ką nors, kas suteikia mums vertės jausmo ir saugumo, padeda gyvenime pasirinkti. Kultūriškai žiūrėsime arba į Dievą, arba į lais

Prisikėlimo aktualumas

John Stott

"Pats neįtikimiausias krikščionių teiginys – Jėzus Kristus prisikėlė iš numirusių. Pernelyg neįtikėtina, kad Jis galėjo prisikelti. Pasitelkę visą išradingumą žmonės stengėsi ir ignoruoti, ir paneigti mirtį, bet tik Kristus tvirtino ją nugalėjęs."

Pasiklydę „Gender“ vingiuose

Holger Lahayne

Apie "Gender Loops" skandalą

Nėra gyvybės be sukūrimo (IV)

E. Lutz, R. Junker

Žmogaus kilmė
Etiniai darvinizmo aspektai
Baigiamasis žodis
Bibliografija

Nėra gyvybės be sukūrimo (III)

E. Lutz, R. Junker

Daugialąsčių gyvūnų tipų ištakos
Ką byloja iškasenos
Mikrobiologija ir sudėtingų biologinių ląstelių sistemų ištakos

Nėra gyvybės be sukūrimo (II)

E. Lutz, R. Junker

Gyvybės ištakos
Sąvokų tikslumo svarba
Dirbtinė ir natūralioji atranka

Nėra gyvybės be sukūrimo (I)

E. Lutz, R. Junker

10 tezių apie evoliucijos mokslo analizę
Įžanga
Darvinizmo filosofiniai pagrindai
Visatos kilmė

„O viešpats turi Viešpatį…“ (II)

Holger Lahayne

Religija demokratinėje visuomenėje – iš reformatų perspektyvos

„O viešpats turi Viešpatį…“ (I)

Holger Lahayne

Religija demokratinėje visuomenėje – iš reformatų perspektyvos
Straipsnis iš žurnalo "Naujasis Židinys-Aidai" (2008/11-12)

Feng shui – universalus gyvenimo pagalbininkas?

Olaf Lahayne

"Tikrasis feng shui tikslas yra ne kurti harmoniją su aplinka bei artimaisiais, o didinti asmeninę laimę. Bet dar niekas neįrodė, kad feng shui padeda šį tikslą pasiekti."

Perspektyviausia profesija

Holger Lahayne

Vaikų auklėjimas pagal Bibliją. 10 principų

Evoliucija – Dievo gyvybės sukūrimo metodas?

Reinhard Junker

Kadangi evoliucijos mokymas nekelia neišvengiamos abejonės Dievo egzistavimu, nemažai krikščionių laiko biblinį mokymą apie pasaulio sukūrimą bei išganymą suderinamu su evoliucionistine pasaulėžiūra. Tačiau pagal biblinę nuodėmės, mirties bei išganymo sa

Trumpesnis kelias į dangų?

Holger Lahayne

Arba: ar galima "natūraliai" įtikėti?

Apsisprendimo principai: gyvenimas pagal Dievo valią

Garry Friesen

Svarbiausias dalykas krikščioniui priimant sprendimą yra išsiaiškinti, ko iš jo nori Dievas, ir paskui tai daryti. Taigi kyla aiškus klausimas, kaip sužinoti, ko Dievas nori?

Malda už valdančiuosius

Holger Lahayne

"Taigi pirmiausia raginu maldauti, melstis, užtarti ir dėkoti už visus žmones, už karalius ir visus vyresnybėje esančius..." (1 Tim 2,1–4)

Liberalizmas ir krikščionybė (II)

Holger Lahayne

3. Septyni kritiški klausimai
Įvadas: varžtų mažinimas ir "šventasis" neaiškumas
Kas yra aukščiausiasis suverenas?
Kuo pagrįsta mūsų laisvė?
Ar individo laisvė yra aukščiausia vertybė?
Ar religija yra tik privatus reikalas?

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... Kitas  
© Lietuvos krikščionių studentų bendrija | Kontaktai: info@lksb.lt