Straipsnių archyvas

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... Kitas  

„Šlamštas“ ar „geros knygos“?

Albertas Latužis

Kauno baptistų bendruomenės istorija iki II Pasaulinio karo

Mokslas ir tikėjimas

Holger Lahayne

Trumpas įvadas į mokslo filosofiją pagal C. S. Lewiso "Narnijos kronikas"

Dievo išmintis ir mūsų išmintis

James I. Packer

"Jei nori gyventi išmintingai, turi būti aiškiai regintis ir negailestingai sau realistiškas, stebėdamas gyvenimą tokį, koks jis yra. Išmintis nepasiduoda guodžiančioms iliuzijoms, netikriems sentimentams ar rožinių akinių vaizdams. Dauguma mūsų gyvena s

The bad news of positive thinking

Holger Lahayne

"A joyful heart is good medicine" (III)

Joy in serving, suffering and eternity

Holger Lahayne

"A joyful heart is good medicine" (II)

The joyful God and our life

Holger Lahayne

"A joyful heart is good medicine" (I)

Kur išėjo Maiklas Džeksonas?

Shira Sorko-Ram

"Kadangi Maiklas Džeksonas buvo mūsų šventasis, jis reiškė mums daugiau nei Jėzus. Aš manau, kad jie beveik lygūs."

Apie tikėjimą

Jonas Kalvinas

"Tikrai tikintis yra tik toks žmogus, kuris su tvirtu tikrumu yra įsitikinęs, kad Dievas yra maloningas ir jam gera linkintis Tėvas".
Reformatorius Jonas Kalvinas apie tikėjimą, žinojimą ir abejonę veikale "Krikščionių tikėjimo pamokymas" (1559)

Kaip kalbame apie Dievą be religijos

Dietrich Bonhoeffer

Provokuojančios mintys apie nereliginę krikščionybę iš "Pasipriešinimas ir nuolankumas"

Didysis atskyrimas

Dietrich Bonhoeffer

"Nedidelė grupelė žmonių – Kristaus sekėjų – atskiriama nuo viso likusiojo pasaulio. Mokinių labai nedaug ir visuomet bus nedaug."
Skyrius iš vokiečių teologo D. Bonhoefferio (1906–1945) knygos "Nachfolge" (mokinystė)

Drąsa turėti vaikų

Holger Lahayne

Arba kaip išlįsti iš pašalpų brūzgynų

Protestantiškosios etikos dvasia ir pasaulio ekonomikos krizė

Thomas K. Johnson

Pranešimas skaitytas per Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios (LERB) Generalinio Sinodo posėdį (Vilnius, birželio 20 d.), minint J. Kalvino 500 gimimo metines.

Simone de Beauvoir – feminizmo karalienė

Holger Lahayne

Prieš 60 metų buvo išleista "Antroji lytis"

Belšacaras, Danielius ir mūsų dienų krizė

Holger Lahayne

Straipsnis renginio "Post-krizinė visuomenė: žmogus, atsakomybė, viltis" diskusijai "Žmogaus prigimtis, nuodėmė ir socialinė santvarka, kurią norėtume matyti" (Lietuvos katalikų mokslo akademijoje, birželio 11 d.)

Pakrikštytas nafta

Holger Lahayne

Apie filmą "Bus kraujo" ir ekonomikos bei religijos sugedimą

Homoseksualinės partnerystės?

John Stott

"Meilė yra sykiu pagrindinė problema, bet ir didysis poreikis bei vienintelė tikra sprendimo galimybė, arba "terapija". Deja, savo istorijoje Bažnyčia dažniausiai nerodė meilės homoseksualiems žmonėms."

Melo bendrininkai ar tiesos bendradarbiai?

Holger Lahayne

Mes, žmonės, esame nuo tiesos priklausomos, tiesos trokštančios, be tiesos negalinčios gyventi būtybės. Kodėl taip yra? Biblijos atsakymas trumpas, tiesus ir aiškus: todėl, kad esame sukurti pagal Dievo atvaizdą (Pr 1, 26). Esame panašūs į Dievą.

Biblinė kritikos apologija

Holger Lahayne

Tarp krikščionių "kritikos" įvaizdis toks prastas, kad ką nors prastesnio vargu ar besurasi. Turintis "kritikavimo dvasią", kritikuojantis žmogus laikomas destruktyviu, arogantišku, teisiančiu, viską geriau žinančiu ir apskritai visažiniu. Nerastum past

Evoliucija – tiesa kaip ir tai, kad žemė yra apvali?

Reinhard Junker

Kalbant apie evoliucijos teoriją, dažnai evoliucijos tikrumas lyginamas su žemės apvalumo tikrumu. Esą lygiai taip, kaip kvaila būtų abejoti, jog žemė apvali, neteisinga nesutikti ir su gyvų būtybių evoliucija.

Evangelija bedieviams

Holger Lahayne

LKSB ataskaitinės konferencijos (2009 03 14) pranešimas

Atgal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... Kitas  
© Lietuvos krikščionių studentų bendrija | Kontaktai: info@lksb.lt