Straipsnių archyvas

Atgal 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... Kitas  

Bažnyčia, turime problemą

Tullian Tchividjian

"Vieni žmonės atmeta Evangeliją ir bando išsigelbėti, laikydamiesi taisyklių, vykdydami nurodymus, stengdamiesi pavyzdingai gyventi ir t. t. (akivaizdus legalizmas). Kiti - laužydami taisykles, darydami, ką tik panorėję, patys kurdami savo gyvenimo stand

Tarp liberalizmo ir fundamentalizmo?

Holger Lahayne

Fundamentalizmo sąvoka yra praradusi savo ankstesniuosius kontūrus ir degradavusi iki tiesmukiškos kiršinimo bei kovos formulės – fundamentalistai visuomet yra "tie atsiskyrėliai blogieji".

Keiptauno įsipareigojimas (IIb)

Keiptauno raginimas veikti (tęsinys)

Keiptauno įsipareigojimas (IIa)

Keiptauno raginimas veikti

Priešgyna atsivertėlis

Holger Lahayne

"Tai, ko labiausiai bijojau, galiausiai mane ištiko. 1929 m. per Trejybės semestrą aš galiausiai pasidaviau ir pripažinau, kad Dievas yra Dievas, atsiklaupiau ir pradėjau melstis. Tą vakarą turbūt buvau labiausiai prislėgtas, labiausiai to nenorintis ats

Apie dvi reformacijos dienas

Holger Lahayne

"Ar 1517 m. spalio 31-osios paskelbimas šiuo simboliškumo kupinu pavidalu, būtent tezes prikalant ant Vitenbergo pilies bažnyčios portalo, įvyko, nėra aišku..."

Vieno lyderio įtaka

Holger Lahayne

"Kad ir kur būtumėt savo tikėjimo kelionėje, kad ir ką manytumėt apie religiją ar dieviškus apreiškimus, visų pirma pažvelkite į Jį tiesiog kaip į žmogų, kuris gimė, gyveno ir mirė. Be išankstinės nuostatos įvertinkite šio žmogaus įtaką mūsų pasauliui. T

Vienas turėjo sumokėti!

Holger Lahayne

"Dievas nori, kad Jo teisingumas būtų išpildytas, todėl turime už savo kaltę patys arba per kitą Jam sumokėti visą išpirką".

Mito gimimas

Holger Lahayne

"Didžiuojuosi priklausydamas religijai, kuri išmokė pasaulį tolerancijos ir visuotinio pripažinimo. Mes tikime ne tik visuotiniu pakantumu, bet ir tuo, kad visos religijos yra teisingos."

„Koks svarbiausias žmogaus tikslas?“

Holger Lahayne

"Svarbiausias žmogaus tikslas yra šlovinti Dievą ir džiaugtis juo per amžius."

Kaip gyventi pagal gyvybės dėsnius?

Holger Lahayne

Prigimtinis moralinis įstatymas ir mūsų etinės vizijos šaltinis

Evangelijos paguoda

Holger Lahayne

"Kas yra tavo vienintelė paguoda gyvenant ir mirštant?
Kad aš kūnu ir siela, gyvendamas ir mirdamas ne pats sau priklausau, bet esu mano ištikimojo Išganytojo Jėzaus Kristaus nuosavybė."

„Viešpats išgelbėjo mus visus“?

Holger Lahayne

"Viešpats išgelbėjo mus visus, visus, Kristaus krauju: kiekvieną iš mūsų, ne tik katalikus. Kiekvieną! 'Tėve, ar ir ateistus?’ Ir ateistus, kiekvieną..."

Menas Biblijoje (II)

Francis A. Schaeffer

"Nėra meno kūrinio, kuris nebūtų toks svarbus kaip mūsų asmeninis krikščioniškas gyvenimas, nes kiekvienas krikščionis yra pašauktas būti menininku. Galima neturėti dovanos rašyti, neturėti dovanos komponuoti ar dainuoti, tačiau kūrybingumo dovaną... tur

„Dievo malonė, o ne įstatymas“?

Holger Lahayne

Anapus legalizmo ir antinomizmo – krikščionis ir įstatymai

Menas Biblijoje (I)

Francis A. Schaeffer

Kokią vietą užima menas krikščionio gyvenime? Ar menai, pavyzdžiui, tapyba, muzika – nėra tik paprasčiausias bandymas "įtraukti pro galines duris" dalykus, kurie iš esmės yra pasaulietiški? Žinome, jog Dievą pagarbinti galima poezija, tam tinka psalmės i

„Jėzus už ateistus“

Holger Lahayne

"Manau, Dawkinsas yra visiškai teisus demaskuodamas religinį smurtą ir mesdamas jam iššūkį. Visiškai su juo sutinku... Visiems mums reikia darbuotis, kad pasaulis atsikratytų pražūtingos religinio smurto įtakos. Šiuo atžvilgiu Dawkinsas ir aš sutariame.

Skyrybos ir pakartotinos vedybos

Kevin DeYoung

"Pagrindinis dalykas, kurį Jėzus nori pasakyti apie skyrybas, yra toks: nedarykite to. Dievas nenori, kad tai įvyktų santuokoje."

Ką darytų Jėzus?

Holger Lahayne

Kas yra Evangelija ir kas ji nėra? (II)

Kaip pateikti krikščioniškąjį tikėjimą mūsų kartai

Francis A. Schaeffer

"Turime suprasti, kad nėra beprasmiškesnio žodžio už žodį 'dievas’, jeigu jis nėra tiksliai apibrėžtas. Joks kitas žodis nebuvo taip vartojamas visiškai priešingiems konceptams mokyti. Tad nesiduokime supainiojami."

Atgal 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... Kitas  
© Lietuvos krikščionių studentų bendrija | Kontaktai: info@lksb.lt