Etika ir filosofija

2 ... Kitas  

Ar privalome aukoti savo organus?

Holger Lahayne

"Organų donorystė privalo būti išlaikyta grynai savanorišku aktu. Esama šalių, kuriose visų mirusiųjų organus teisiškai leidžiama išimti, kol tam nėra paprieštarauta raštu. Tokia praktika etiniu požiūriu yra atmestina, nes iškyla didelis pavojus paminti

Proto (ne) galia

Holger Lahayne

Postmodernistai ir reformatoriai apie mūsų pažinimo galimybes ir ribas

Nepaklusti valdžiai?

Holger Lahayne

Nepaklusti valstybės įstatymams ir tvarkai leidžiama tuomet, kai valstybė mus verčia elgtis amoraliai ir laužyti Dievo įstatymus

Kaip gyventi pagal gyvybės dėsnius?

Holger Lahayne

Prigimtinis moralinis įstatymas ir mūsų etinės vizijos šaltinis

„Jėzus už ateistus“

Holger Lahayne

"Manau, Dawkinsas yra visiškai teisus demaskuodamas religinį smurtą ir mesdamas jam iššūkį. Visiškai su juo sutinku... Visiems mums reikia darbuotis, kad pasaulis atsikratytų pražūtingos religinio smurto įtakos. Šiuo atžvilgiu Dawkinsas ir aš sutariame.

Ar turime teisę į laimę?

C.S. Lewis

"Kai dviem žmonėms pavyksta pasiekti ilgai trunkančią laimę, tai įvyksta ne tik todėl, kad jie yra labai dideli įsimylėjėliai, bet kad jie – paprastai kalbant – geri žmonės; susivaldantys, ištikimi, teisingi, mokantys prisitaikyti žmonės."

Šiuolaikinis žmogus ir jo mąstymo kategorijos

C.S. Lewis

"Vien tas faktas, kad šv. Paulius rašė taip seniai, šiuolaikiniam žmogui yra numanomas įrodymas, jog jo ištartos tiesos nėra svarbios."
1946 m. britų autoriaus esė

Tarp dangaus ir pragaro (IV)

Peter Kreeft

Pokalbis kažkur anapus mirties, kuriame dalyvauja John F. Kennedy, C.S. Lewis ir Aldous Huxley (pabaiga)

Tarp dangaus ir pragaro (III)

Peter Kreeft

Pokalbis kažkur anapus mirties, kuriame dalyvauja John F. Kennedy, C.S. Lewis ir Aldous Huxley

Tarp dangaus ir pragaro (II)

Peter Kreeft

Pokalbis kažkur anapus mirties, kuriame dalyvauja John F. Kennedy, C. S. Lewis ir Aldous Huxley

Tarp dangaus ir pragaro (I)

Peter Kreeft

Pokalbis kažkur anapus mirties, kuriame dalyvauja John F. Kennedy, C. S. Lewis ir Aldous Huxley

Dirbtinis apvaisinimas ir teologų požiūris

Holger Lahayne

"Visuotinai atmetama IVF, iš esmės dėl daugelio bandymų ir 'atliekamų’ embrionų, kurie yra užšaldomi, naudojami tyrimo tikslais arba nužudomi."
Tekstas iš žurnalo "Prizmė" (2000/3)

Trys etikos perspektyvos

C.S. Lewis

"Įstatymu žmonių nepadarysi gerų – o be gerų žmonių nebus ir geros visuomenės."

„Siaubų trejybė“?

Holger Lahayne

Autoriteto niekinimas W. P. Youngo romane "Trobelė"

Narcisizmo kultūra

Andrew Fellows

"Didžiausias ginklas prieš narcisizmą yra tikrovė."

Pokalbiai su Kamiu

Howard Mumma

"Hovardai, esu pasirengęs. Aš to noriu. Tai yra tai, kam noriu atiduoti savo gyvenimą."

„Tikriausiai Dievo nėra...“

Holger Lahayne

"There's probably no God. Now stop worrying and enjoy your life." ("Tikriausiai Dievo nėra. Todėl liaukis rūpintis ir mėgaukis gyvenimu.") – šiuo užrašu "išgražinti" nuo sausio Londone pradės važinėti kai kurie miesto autobusai.

Žmogaus teisės ir krikščioniška etika

Thomas K. Johnson

Žmogaus Teisių dienos (gruodžio mėn. 10 d.) proga

„Žmogus tėra nendrė... mąstanti nendrė...“

Blaise Pascal

Citatos iš prancūzų matematiko, fiziko ir filosofo B. Pascalo (1623–1662) veikalo "Mintys"

Teizmas ir ateizmas

Juozas Girnius

Ištrauka iš filosofo J. Girniaus (1915–1994) knygos "Žmogus be Dievo" (1964)

2 ... Kitas  
© Lietuvos krikščionių studentų bendrija | Kontaktai: info@lksb.lt