Dvasingumas ir mokinystė

2 ... Kitas  

Bevardė misionierė

Holger Lahayne

"Mūsų kasdienis gyvenimas, ypač mūsų darbo vietos, yra priešakinė krikščioniškosios misijos fronto linija. Čia žmonės mato, kokie mes iš tikrųjų esame; ar mūsų tikėjimas tikras, ar tik vaidyba. Tikėkimės, kad jie mato mus kaip tą vergę mergaitę: nors ir

Pašaukti būti kūrybingi

Holger Lahayne

Žmogaus kūrybinga dvasia yra "tokia gerybė, toks stebuklingas Visagalio darbas, kad niekas negali apibūdinti ją žodžiais arba išreikšti mintimis" (Augustinas).

Bažnyčia, turime problemą

Tullian Tchividjian

"Vieni žmonės atmeta Evangeliją ir bando išsigelbėti, laikydamiesi taisyklių, vykdydami nurodymus, stengdamiesi pavyzdingai gyventi ir t. t. (akivaizdus legalizmas). Kiti - laužydami taisykles, darydami, ką tik panorėję, patys kurdami savo gyvenimo stand

Vesk mus, Dieve

James I. Packer

"Tikrai pagerbsime Šventąją Dvasią, kuri yra mūsų vedlys, jei gerbsime Šventąjį Raštą, kuriuo Ji mus ir veda."

Besaikis Dievas

Holger Lahayne

"Evangelija nėra nei religija, nei antireligija. Ji iš esmės kitokia." (Tim Keller)

Katekizmų išmintis

Holger Lahayne

XVI–XVII a. evangelikų katekizmų pradžios žodžiai

Paklusnumas ir tikėjimas

Dietrich Bonhoeffer

"Tik tas, kuris tiki, yra paklusnus; ir tik tas, kuris paklūsta, tiki."

Kas kūnui siela, tas pasauliui krikščionys

Ištrauka iš Laiško Diognetui (II a.)

95-oji Liuterio tezė

Holger Lahayne

arba apie apgaulingą nusiraminimą

Regima bendruomenė

Dietrich Bonhoeffer

Jūs esate druska. Jėzus nesako: "Jūs privalote būti druska." Ne mokiniams spręsti, ar jie bus pasaulio druska, nes jie jau yra druska, nori to ar nenori. Jie tapo druska priėmę pašaukimą. Jūs esate druska. Jis nesako: "Jūs turite druskos."

Krikščionys, džiaukimės didžiai

Martynas Liuteris

Evangelija perteikta Liuterio giesmės žodžiais

Dievo išmintis ir mūsų išmintis

James I. Packer

"Jei nori gyventi išmintingai, turi būti aiškiai regintis ir negailestingai sau realistiškas, stebėdamas gyvenimą tokį, koks jis yra. Išmintis nepasiduoda guodžiančioms iliuzijoms, netikriems sentimentams ar rožinių akinių vaizdams. Dauguma mūsų gyvena s

Apie tikėjimą

Jonas Kalvinas

"Tikrai tikintis yra tik toks žmogus, kuris su tvirtu tikrumu yra įsitikinęs, kad Dievas yra maloningas ir jam gera linkintis Tėvas".
Reformatorius Jonas Kalvinas apie tikėjimą, žinojimą ir abejonę veikale "Krikščionių tikėjimo pamokymas" (1559)

Didysis atskyrimas

Dietrich Bonhoeffer

"Nedidelė grupelė žmonių – Kristaus sekėjų – atskiriama nuo viso likusiojo pasaulio. Mokinių labai nedaug ir visuomet bus nedaug."
Skyrius iš vokiečių teologo D. Bonhoefferio (1906–1945) knygos "Nachfolge" (mokinystė)

Apsisprendimo principai: gyvenimas pagal Dievo valią

Garry Friesen

Svarbiausias dalykas krikščioniui priimant sprendimą yra išsiaiškinti, ko iš jo nori Dievas, ir paskui tai daryti. Taigi kyla aiškus klausimas, kaip sužinoti, ko Dievas nori?

„Būkite drąsūs“

Holger Lahayne

Drąsa ir bailumas Biblijoje

„Ką pirksite?“

John Bunyan

Tuštybių mugė. Ištrauka iš Johno Bunyano alegorijos "Piligrimo kelionė" (1678)

Laisvė nuo „ramybės laiko“ kaltės

Greg Johnson

Retas krikščionybės silpnumo grožis.
"Ramybės laikas nėra jūsų santykiai su Dievu. Jūsų santykiai su Dievu – arba, kaip aš mėgstu sakyti, Dievo santykiai su jumis – yra visas jūsų gyvenimas: jūsų darbas, šeima, miegas, žaidima

Klausanti ausis (II)

John Stott

"Tarnavimas bendruomenėje turi prasidėti nuo klausymo." D. Bonhoeffer.
Ištrauka iš J. Stotto knygos "Šiuolaikinis krikščionis".

Klausanti ausis (I)

John Stott

"Viena iš svarbiausių, ir dažnai nepaisoma, krikščioniškos mokinystės sričių – klausymosi ugdymas. Blogi klausytojai niekada nebus gerais mokiniais."
Ištrauka iš Stotto knygos "Šiuolaikinis krikščionis".

2 ... Kitas  
© Lietuvos krikščionių studentų bendrija | Kontaktai: info@lksb.lt