Straipsnių archyvas

Atgal 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 ... Kitas  

Auka ar mandala?

Holger Lahayne

Tikroji Jėzaus mirties ant kryžiaus prasmė

Tarp dangaus ir pragaro (III)

Peter Kreeft

Pokalbis kažkur anapus mirties, kuriame dalyvauja John F. Kennedy, C.S. Lewis ir Aldous Huxley

„Nepritariame bet kokiai interpretacijai“

Holger Lahayne

"Protestantizmas atmeta Bažnyčios Magisteriumą ir leidžia kiekvienam interpretuoti Evangeliją taip, kaip jį įkvepia Šventoji Dvasia. Tuo tarpu katalikai tiki, kad..."

Tarp dangaus ir pragaro (II)

Peter Kreeft

Pokalbis kažkur anapus mirties, kuriame dalyvauja John F. Kennedy, C. S. Lewis ir Aldous Huxley

Geresnės tėvynės beieškant

Holger Lahayne

"Seniau žmonės norėjo patekti į dangų. Dabar visi nori patekti į televiziją".

Tarp dangaus ir pragaro (I)

Peter Kreeft

Pokalbis kažkur anapus mirties, kuriame dalyvauja John F. Kennedy, C. S. Lewis ir Aldous Huxley

„Tyras, gaivus šimtmečių vėjas“

Holger Lahayne

Kam šiandien reikia tikėjimo išpažinimų?

Dvasios dovanos

John Stott

"Faktas, kad kiekvienas krikščionis turi dovaną, vadinasi, ir atsakomybę, yra fundamentalus Naujojo Testamento doktrinoje apie Bažnyčią. Jis turėtų pakeisti krikščionių ir Bažnyčių gyvenimą."

Sėkmės dekonstravimas

Holger Lahayne

Greta materialios gerovės ir laimės, sėkmė yra vienas iš didžiausių mūsų meto stabų. Šiandien mes esame ypač pasidavę sėkmės kultui ir tirpstame iš meilės ir pagarbos visiems sėkmingiesiems. Skaitome knygas, kurios mums rodo tobulus kelius į sėkmę.

Kas yra Evangelija ir kas ji nėra? (I)

Holger Lahayne

"Mes tikime, kad Evangelija yra Geroji naujiena apie Jėzų Kristų – tobuloji Dievo išmintis. Pasauliui Evangelija atrodo kvailystė. Bet tiems, kurie bus išgelbėti, ji yra Dievo gelbstinčioji galia."

Didžioji galimybė

Tim Vickers

Tokiame pasaulyje kaip mūsų dažnai geriausia vieta užmegzti draugystę su nekrikščionimis yra mūsų darbovietė. Darbas suteiks mums daugybę neribotų galimybių paliudyti Kristų.

Pirmasis Evangelijos žodis

Holger Lahayne

"Vargas man, nes esu žuvęs!"
Izaijo pašaukimas (Iz 6,1–7)

Kalvino tikėjimas

Holger Lahayne

Kalvinas žinomas kaip Ženevos reformatorius. Kodėl prancūzas atsidūrė šitame Šveicarijos mieste? Kodėl dešimtmečiais jis gyveno užsienyje? Jis buvo vienas pirmųjų Prancūzijos tikėjimo tremtinių, savo tėvynę po to galėjęs išvysti tik vieną vienintelį kart

Evangelijos skelbimas ir veiksmingasis pašaukimas

Wayne Grudem

Kas yra Evangelijos Žinia? Kaip ji veikia?

Dirbtinis apvaisinimas ir teologų požiūris

Holger Lahayne

"Visuotinai atmetama IVF, iš esmės dėl daugelio bandymų ir 'atliekamų’ embrionų, kurie yra užšaldomi, naudojami tyrimo tikslais arba nužudomi."
Tekstas iš žurnalo "Prizmė" (2000/3)

Protestantai – kas jie tokie?

Holger Lahayne

"Kiekvienas žmogus, kuris tiki Evangelijos pažadu, dėl tobulos Jėzaus Kristaus tarnystės ir aukos yra Dievo visiškai išteisinamas. Tai yra Dievo dovana, nes vyksta vien iš jo malonės ir negali būti žmogaus nuopelnas."

Jis amžinai laikosi savo pažadų

Holger Lahayne

Nei Senajame, nei Naujajame Testamente niekas dažniau neprisiekia kaip pats tiesos Dievas.

Prisikėlimas – mitas ar istorinis faktas?

Giedrius Saulytis

Jėzaus prisikėlimo įrodymai

Penki milijardai religijų

Holger Lahayne

Apie Dalai Lamą, Richardą Dawkinsą ir šiuolaikinį dvasingumą

Atgimimas

Wayne Grudem

Ką reiškia atgimti iš aukštybės?
34 skyrius iš Grudemo "Sistematinės teologijos"

Atgal 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 ... Kitas  
© Lietuvos krikščionių studentų bendrija | Kontaktai: info@lksb.lt