Straipsnių archyvas

Atgal 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... Kitas  

Ką reiškia siekti teisingumo? (I)

Holger Lahayne

"Dievas įsako mums atspindėti Jo charakterį gailestingai rūpinantis vargstančiais ir demonstruoti Dievo karalystės vertybes bei jėgą, siekiant teisingumo, taikos ir rūpinantis Dievo kūrinija." (Keiptauno įsipareigojimas)

Evangelijos formos

Tim Keller

"Evangeliją kažkas pavadino tvenkiniu, kurį mažas vaikas gali perbristi, o drambliui tenka plaukti. Ji tokia paprasta, kad gali suprasti vaikas, ir tokia gili, kad gali būti tyrinėjama didžiausių protų."

Apie nešulinius asiliukus ir gailestingo Dievo pažadus

Akvilė Širvaitytė

Ką rastume eilinio studento kuprinėje (nepaisant to, kad kuprinės nebėra labai madingos)? Žinoma, knygų, konspektų, vieną kitą obuolį, termosiuką su mėtų arbata, vieną kitą piešinį iš nuobodžios paskaitos, koheletiškus klausimus paraštėse, tokius kaip "k

Gandis pragare?

Holger Lahayne

Ar yra išganymas už Bažnyčios ribų?
Apie R. Bellio knygą "Love Wins" (Meilė nugalės)

Keiptauno įsipareigojimas (I)

"Dievo misija išplaukia iš Dievo meilės. Dievo žmonių misija išplaukia iš mūsų meilės Dievui ir viskam, ką Dievas myli. Pasaulinė evangelizacija yra Dievo meilės išsiliejimas mums ir per mus."

Kristaus paklusnumas ir mūsų išganymas

Holger Lahayne

"Kristus gyveno gyvenimą, kurį mes turėjome gyventi ir mirė mirtimi, kuria mes turėjome mirti." (Tim Keller)

Jei mylite juos

Steponas Ribokas

Richardas Baxteris apie vaikų auklėjimą

Kvirino surašymas?

Carsten Peter Thiede

"Anomis dienomis išėjo ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. Toks pirmasis surašymas buvo padarytas Kvirinui valdant Siriją." (Luko 2,1–2)

Iš Betliejaus miestelio?

Carsten Peter Thiede

"O iš tavęs, Efratos Betliejau, mažiausias tarp Judo kaimų, man kils tas, kuris valdys Izraelį."

Gimimas iš mergelės?

Carsten Peter Thiede

"Todėl pats Viešpats duos jums ženklą. Štai mergelė laukiasi kūdikio; ji pagimdys sūnų ir pavadins jį vardu Emanuelis [Dievas su mumis]".

Žvelgti į ateitį ir į dangų

Alexis de Tocqueville

"Religijos išmoko žmones žvelgti į ateitį..."
Iš prancūzo veikalo "Apie demokratiją Amerikoje" (1835/40)

Katekizmų išmintis

Holger Lahayne

XVI–XVII a. evangelikų katekizmų pradžios žodžiai

Paklusnumas ir tikėjimas

Dietrich Bonhoeffer

"Tik tas, kuris tiki, yra paklusnus; ir tik tas, kuris paklūsta, tiki."

Lozanos sandora

"Mes pasižadame ištikimai tarnauti Kristui ir žmonėms, džiaugsmingai paklusdami Jo autoritetui."

Trumpa stebuklų teologija (II)

Holger Lahayne

"Stebuklai mums atrodo neįprasti ir nuostabūs, tačiau jie nelaužo Dievo tvarkos. Jie tik nesutampa su kai kuriais mūsų spėjimais ir lūkesčiais. Tačiau tai mūsų, o ne Dievo problema"

Dievas suteikia viltį

Thomas Schirrmacher

"Nuostabiausias Dievo atliktas veiksmas, tikros vilties pagrindas, buvo Kristaus mirtis ant Golgotos kryžiaus, kur Jis numirė už mus tam, kad būtų nugalėti mirtis, nuodėmė ir velnias – mirtini mūsų vilčių priešai."

Jošijo reformacija

Holger Lahayne

"Radau Įstatymo knygą VIEŠPATIES Namuose."
2 Karalių 22–23

Vienintelė nepelnyta viltis – Dieve

Thomas Schirrmacher

"Viltis remiasi tyru, nepelnytu Dievo geranoriškumu, kuris buvo pažadėtas iš malonės ir kurio turi šauktis tie, kurie jo neverti" (Martynas Liuteris).
Ištrauka iš "Viltis Europai – 66 Teiginiai"

Trumpa stebuklų teologija (I)

Holger Lahayne

"Nebūčiau krikščionis be stebuklų", teigia Bažnyčios mokytojas Augustinas. B. Paskalis savo Mintyse jam antrina: "Religijos pagrindas – stebuklai". "Tikėjimas stebuklais yra integrali krikščionybės sudėtinė dalis", sako J. Packeris.

Tarp dangaus ir pragaro (IV)

Peter Kreeft

Pokalbis kažkur anapus mirties, kuriame dalyvauja John F. Kennedy, C.S. Lewis ir Aldous Huxley (pabaiga)

Atgal 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... Kitas  
© Lietuvos krikščionių studentų bendrija | Kontaktai: info@lksb.lt