Straipsnių archyvas

Atgal 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... Kitas  

Lietuvos dvasinis ir kultūrinis kraštovaizdis XXI amžiuje (I)

Holger Lahayne

2013 metų Krikščioniškų bendruomenių ugdymo konferencijos "Bažnyčios pamatai XXI amžiuje" pranešimas (LCC Tarptautinis universitetas, 2013 03 01)

Pažinti Biblijos Dievą šių laikų pasaulyje

Stanley J. Grenz

"Dabartinis pasaulis meta iššūkį mūsų tvirtinimui, kad esame pažinę vienintelį tikrąjį Dievą. Mes esame priversti atlaikyti šį iššūkį."
Ištrauka iš baptistų teologo S.Grenzo (1950–2005) knygos Sukurti bendrystei

Ar Lietuvos protestantizmas išliks? (III)

Holger Lahayne

"Sunku pasakyti, ar mes apskritai esame protestantai"

Ar Lietuvos protestantizmas išliks? (II)

Holger Lahayne

"Teocentrizmas, virš visko iškeliantis Dievo apreiškimą ir jo Žodį, remiasi metafizine dviejų pasaulių idėja. Reikalaudamas besąlygiško paklusnumo jo Žodžiui, jis supriešina Dievą ir pasaulį, Kūrėją ir kūriniją,..."

Ar Lietuvos protestantizmas išliks? (I)

Holger Lahayne

"Tikri baptistai nėra protestantai"

My new adventure with God

An interview with slovakian girl Stanka - Erasmus Student in Vilnius.
Interviu su slovake Stanka - Erasmus studente Vilniuje.

Apie avis, kiaules ir vilkus

Holger Lahayne

Tas, kuris maloniai ir draugiškai elgiasi su avimis, tikriems vilkams turi būti griežtas ir priešiškas. Jei jis toks pat ir vilkams, tada jis avių priešas, kadangi jas vilkams atiduoda.

Kokia turėtų būti krikščioniška vienybė?

Leonardo De Chirico

"Visų pirmiausia, vienybė yra tikinčiųjų Jėzų Kristų vienybė, o ne pakrikštytųjų vienybė, kaip tai siūlo ekumeninis krikšto suvokimas. Juk gali būti pakrikštytas, tačiau netikintis."

„Visas Rašto mokymas yra be klaidos“

Holger Lahayne

Tikėjimo išpažinimų apžvalga (V): Čikagos pareiškimas apie Biblijos neklaidingumą

Kada gimė Jėzus?

Carsten Peter Thiede

Buvo kitaip: "Betliejaus žvaigždė" ir šimto metų aritmetikos klaida

Dievo revoliucija

Holger Lahayne

"Dievas atkreipė dėmesį į mane – vargingą, negerbiamą ir nereikšmingą tarnaitę. O juk jis galėjo rasti turtingų, garbingų, kilnių ir galingų karalių, kunigaikščių ir didžiūnų dukrų..."

Artinasi pabaiga

Friederike Valentin

Kaip pasaulio pabaigos ir Kristaus atėjimo laukia sektos ir religinės grupės

Dangus ir žemė

John R. Cross

"Nepažįstamasis kelyje į Emausą" (III)

Bažnyčia – „vien Kristaus nuosavybė“

Holger Lahayne

Tikėjimo išpažinimų apžvalga (IV): Hamburgo baptistų bendruomenės išpažinimas, Evangelikų Aljanso tikėjimo pagrindai, Barmeno teologinė deklaracija,

Pradžioje Dievas…

John R. Cross

"Nepažįstamasis kelyje į Emausą" (II)

Lietuvos krikščionių studentų bendrija – Bažnyčios ranka universitete

Akvilė Širvaitytė

"IFES vizijos centre – studentai, perkeisti Evangelijos, susijungę į Kristų liudijančias bendruomenes ir darantys įtaką universitetams, bažnyčioms ir visai visuomenei" – Tarptautinės studentų dienos proga

„Mano vienintelė paguoda gyvenant ir mirštant“

Holger Lahayne

Tikėjimo išpažinimų apžvalga (III): reformatų Nyderlandų išpažinimas, Heidelbergo katekizmas, Vestminsterio tikėjimo išpažinimas

„Viena šventoji Bažnyčia išliks visada“

Holger Lahayne

Tikėjimo išpažinimų apžvalga (II): liuteronų Augsburgo tikėjimo išpažinimas ir Šmalkaldeno nuostatai

Unikali knyga

John R. Cross

"Nepažįstamasis kelyje į Emausą" (I)

„Tai yra tikras krikščioniškas tikėjimas...“

Holger Lahayne

Dvylika svarbių Bažnyčios istorijos dokumentų – trumpa tikėjimo išpažinimų apžvalga (I)

Atgal 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... Kitas  
© Lietuvos krikščionių studentų bendrija | Kontaktai: info@lksb.lt