Biblija ir teologija

2 3 4 5 6 7 8 9 ... Kitas  

Kitokie didvyriai (II)

Holger Lahayne

Nors Biblijos istorijos Lietuvos mokyklų vadovėliuose neretai pavadinamos legendomis, būtent Biblija savo pavyzdžiu gali padėti rasti drąsų ir tikrovišką požiūrį į praeitį.

Kitokie didvyriai (I)

Holger Lahayne

Bibliją galima laikyti plačiu kritišku savosios, Dievo tautos istorijos, komentaru.

Svarbiausias evangelikų mokymas

Holger Lahayne

"Šventasis Raštas yra dvasinė šviesa, kur kas skaidresnė nei pati saulė." (M. Liuteris)

Kuo pavojinga Reformacija?

Holger Lahayne

Reformacijos mokymas tikrai pavojingas, tačiau ne viešajai moralei, o žmogaus ego, žmogaus egocentriškumui, žmogiškajam Aš, kuris taip siekia nepriklausomybės nuo Dievo. Reformacijos mokymas yra pavojingas patiems žmonėms, t.y. jų užkietėjusioms širdims.

Tikėjimas ir tikėjimas

Holger Lahayne

Vujičičius jis yra motyvatorius – tokia jo profesija. Ir tik sutapimas, kad yra ir krikščionis. Bet Vujičičius nėra evangelistas.

Reformacijos santraukos santrauka

Holger Lahayne

Penkios Reformacijos "solos" ir kita protestantų teologijos santrauka

Tikėjimu, dėkingumu ir meile

Holger Lahayne

Reformatoriai apie gerus darbus

Krikščionybės šerdis

Holger Lahayne

Be Trejybės – nėra Evangelijos, nėra išgelbėjimo, nėra krikščioniško gyvenimo. – Tikrieji fundamentalistai (III)

Ar tikintysis privalo atsisakyti alkoholio?

Holger Lahayne

Ar tikintysis privalo atsisakyti alkoholio?

Gyventi Dievo ribų palaimoje

Holger Lahayne

Biblijos Dievas yra ribų Dievas.

Socialinė Bažnyčios atsakomybė sekuliarioje visuomenėje

Holger Lahayne

Konferencijos "Sekuliarizacija ir bažnyčia XXI amžiuje" (2016 02 27, Vilniaus bažnyčioje "Tikėjimo žodis") pranešimas

Reformacija, Evangelija ir gailestingasis samarietis

Holger Lahayne

Didelis Reformacijos laimėjimas yra tas, kad buvo pamatyta, jog Įstatymo ir Evangelijos negalima plakti į vieną. Dievo ir artimo meilė yra Įstatymas, bet ne Evangelija. M. Liuteris yra sakęs: "Perskyra tarp Evangelijos ir Įstatymo yra didžiausias krikšči

Užmirštoji malonė

Holger Lahayne

"Turėtume atskirti du malonės pasireiškimo lygmenis. 1. Išganančiąją malonę, kuri galų gale visiškai sunaikina nuodėmę ir visiškai atšaukia jos padarinius. 2. Laikiną sulaikančiąją malonę, tik švelninančią ir sulaikančią nuodėmės veikimą. Pirmoji yra...

Vestminsterio trumpas katekizmas (1647)

"Trumpas katekizmas yra vienas puikiausių teologijos darbų,
pristatančių istorinį protestantizmą. Nuo tada, kai jį sudarė Vestminsterio teologai, o vėliau, 1648 m., patvirtino Generalinė Škotijos bažnyčios asamblėja, jis tapo puikia Švenčiausiojo D

„Velnio patyčios, gudrybės bei apgaulės“

Ištrauka iš Antrojo šveicariškojo išpažinimo (1566)

Didžiausias krikščionijos menas

Holger Lahayne

"Pagrindinė krikščionybės mintis yra labai paprasta: žmogus nėra Dievas ir negali būti Dievas..."

Teisė, teisingumas ir Heidelbergo katekizmas

Holger Lahayne

"Ar tu jau suvokei, kad Dievas visai gali būti ir teisingas, neatsisakydamas bausmės bei neslėpdamas kardo ašmenų ir sykiu išlikdamas be galo gailestingas, išteisinantis bedievius, kurie į Jį kreipiasi? Dievas turi galią nematyti jų nuodėmių, kadangi Jo

Tarp liberalizmo ir fundamentalizmo?

Holger Lahayne

Fundamentalizmo sąvoka yra praradusi savo ankstesniuosius kontūrus ir degradavusi iki tiesmukiškos kiršinimo bei kovos formulės – fundamentalistai visuomet yra "tie atsiskyrėliai blogieji".

Keiptauno įsipareigojimas (IIb)

Keiptauno raginimas veikti (tęsinys)

Keiptauno įsipareigojimas (IIa)

Keiptauno raginimas veikti

2 3 4 5 6 7 8 9 ... Kitas  
© Lietuvos krikščionių studentų bendrija | Kontaktai: info@lksb.lt