Bažnyčios ir krikščionys

2 3 ... Kitas  

Jėzus, Marija ir Trejybė

Holger Lahayne

Marija rūpinasi, apsaugo, padeda, auklėja, atjaučia, veda, drąsina. Marija mums, žmonėms, pateikiama artimesnė už Trejybės Asmenis.

Reformacija sovietinės ateizacijos akiratyje

Nerija Putinaitė

"Bendra Reformacijos desovietizacija nėra įvykusi..."
Ištrauka iš knygos "Reformacija praeityje ir dabar" (Ganytojas, 2017; sud. H. Lahayne)

Reformacija – „smūgis Bažnyčios vienybei“?

Holger Lahayne

Evangelikai nemano, kad Reformacija kaip tokia buvo smūgis Bažnyčios vienybei. Jei kam ir buvo smūgis, tai žmogaus suvaldytai galios institucijai Romoje. Ir dar toks smūgis, kuris išlaisvino tikrąją Bažnyčią.

Ką paliko Reformacija? (II)

Holger Lahayne

Keturi teologiniai ir kultūriniai lūžiai: bažnyčios ir tarnystės

Ką paliko Reformacija? (I)

Holger Lahayne

Keturi teologiniai ir kultūriniai lūžiai

Evangelikų išpažinimas

Holger Lahayne

Birželio 25 dieną, 1530-aisiais, lygiai prieš 487 metus, Augsburgo susirinkime, dalyvaujant imperatoriui Karoliui V, evangelikų kunigaikščių ir miestų vardu buvo perskaityta protestantų tikėjimo santrauka – Augsburgo tikėjimo išpažinimas

Gražiausias Liuterio sakinys

Holger Lahayne

"Dievo meilė ne randa, o susikuria, kas jai miela"

Žanas Žiaurusis?

Holger Lahayne

Ar J. Kalvinas nusprendė nuteisti M. Servetą mirtimi? Tikrieji fundamentalistai (II)

„Bedieviai mūsų rankose!“

Holger Lahayne

Tomas Miunceris ir smurto pagunda. Tikrieji fundamentalistai (I)

Pelagianizmo nuodas

Harald Börner

"Visi mes gimstame nuodėmingi ir kalti prieš Dievą, sugedusios prigimties, ir nesugebame laikytis Dievo įstatymo." (Naujasis Miesto Katekizmas)

Valdžios žmonės bendruomenėje

Volker Kessler

Valdžios žmonės – ar tokių esama bendruomenėje?" Daugelis pokalbių ir reakcijų, kilusių po pranešimų, mane išgąsdino, nes supratau, kiek daug krikščionių kenčia nuo valdžios žmonių. Nepaisant visų skirtumų, pasakojimai apie patirtus dalykus atskleidžia n

Gyvo tikėjimo link

Holger Lahayne

Evangelikų konfirmacijos 475-ųjų metinių proga

Niūri Lietuvos ekumenizmo tikrovė

Holger Lahayne

"Kol protestantai nežinos, nei kas jie yra, nei kas juos vienija; kol nesupras, kad istoriniu požiūriu ekumenizmas yra jų kūdikis, daugiau negu šimtmetį augęs beveik vien tik jų šeimoje; kol protestantai nepradės atlikinėti savo namų darbų ir pagaliau su

"Vienintelis Dievo Žodis, kurio mes klausome"

Holger Lahayne

Barmeno teologiniam pareiškimui – 80 metų

Neapykantos taikinys

Holger Lahayne

450-osioms Jono Kalvino mirties metinėms (gegužės 27 d.)

Priešgyna atsivertėlis

Holger Lahayne

"Tai, ko labiausiai bijojau, galiausiai mane ištiko. 1929 m. per Trejybės semestrą aš galiausiai pasidaviau ir pripažinau, kad Dievas yra Dievas, atsiklaupiau ir pradėjau melstis. Tą vakarą turbūt buvau labiausiai prislėgtas, labiausiai to nenorintis ats

Apie dvi reformacijos dienas

Holger Lahayne

"Ar 1517 m. spalio 31-osios paskelbimas šiuo simboliškumo kupinu pavidalu, būtent tezes prikalant ant Vitenbergo pilies bažnyčios portalo, įvyko, nėra aišku..."

„Viešpats išgelbėjo mus visus“?

Holger Lahayne

"Viešpats išgelbėjo mus visus, visus, Kristaus krauju: kiekvieną iš mūsų, ne tik katalikus. Kiekvieną! 'Tėve, ar ir ateistus?’ Ir ateistus, kiekvieną..."

Ar Lietuvos protestantizmas išliks? (III)

Holger Lahayne

"Sunku pasakyti, ar mes apskritai esame protestantai"

Ar Lietuvos protestantizmas išliks? (II)

Holger Lahayne

"Teocentrizmas, virš visko iškeliantis Dievo apreiškimą ir jo Žodį, remiasi metafizine dviejų pasaulių idėja. Reikalaudamas besąlygiško paklusnumo jo Žodžiui, jis supriešina Dievą ir pasaulį, Kūrėją ir kūriniją,..."

2 3 ... Kitas  
© Lietuvos krikščionių studentų bendrija | Kontaktai: info@lksb.lt