Straipsnių archyvas

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... Kitas  

Svarbiausias evangelikų mokymas

Holger Lahayne

"Šventasis Raštas yra dvasinė šviesa, kur kas skaidresnė nei pati saulė." (M. Liuteris)

Kuo pavojinga Reformacija?

Holger Lahayne

Reformacijos mokymas tikrai pavojingas, tačiau ne viešajai moralei, o žmogaus ego, žmogaus egocentriškumui, žmogiškajam Aš, kuris taip siekia nepriklausomybės nuo Dievo. Reformacijos mokymas yra pavojingas patiems žmonėms, t.y. jų užkietėjusioms širdims.

Bevardė misionierė

Holger Lahayne

"Mūsų kasdienis gyvenimas, ypač mūsų darbo vietos, yra priešakinė krikščioniškosios misijos fronto linija. Čia žmonės mato, kokie mes iš tikrųjų esame; ar mūsų tikėjimas tikras, ar tik vaidyba. Tikėkimės, kad jie mato mus kaip tą vergę mergaitę: nors ir

Tikėjimas ir tikėjimas

Holger Lahayne

Vujičičius jis yra motyvatorius – tokia jo profesija. Ir tik sutapimas, kad yra ir krikščionis. Bet Vujičičius nėra evangelistas.

Proto (ne) galia

Holger Lahayne

Postmodernistai ir reformatoriai apie mūsų pažinimo galimybes ir ribas

Evangelikų išpažinimas

Holger Lahayne

Birželio 25 dieną, 1530-aisiais, lygiai prieš 487 metus, Augsburgo susirinkime, dalyvaujant imperatoriui Karoliui V, evangelikų kunigaikščių ir miestų vardu buvo perskaityta protestantų tikėjimo santrauka – Augsburgo tikėjimo išpažinimas

Gražiausias Liuterio sakinys

Holger Lahayne

"Dievo meilė ne randa, o susikuria, kas jai miela"

Reformacijos santraukos santrauka

Holger Lahayne

Penkios Reformacijos "solos" ir kita protestantų teologijos santrauka

Tikėjimu, dėkingumu ir meile

Holger Lahayne

Reformatoriai apie gerus darbus

Krikščionybės šerdis

Holger Lahayne

Be Trejybės – nėra Evangelijos, nėra išgelbėjimo, nėra krikščioniško gyvenimo. – Tikrieji fundamentalistai (III)

Žanas Žiaurusis?

Holger Lahayne

Ar J. Kalvinas nusprendė nuteisti M. Servetą mirtimi? Tikrieji fundamentalistai (II)

„Bedieviai mūsų rankose!“

Holger Lahayne

Tomas Miunceris ir smurto pagunda. Tikrieji fundamentalistai (I)

Pašaukti būti kūrybingi

Holger Lahayne

Žmogaus kūrybinga dvasia yra "tokia gerybė, toks stebuklingas Visagalio darbas, kad niekas negali apibūdinti ją žodžiais arba išreikšti mintimis" (Augustinas).

Dievas davė vyną – ir žmonės atima

Holger Lahayne

Straipnsio "Ar tikintysis privalo atsisakyti alkoholio?" tęsinys. Komentaras

Ar tikintysis privalo atsisakyti alkoholio?

Holger Lahayne

Ar tikintysis privalo atsisakyti alkoholio?

Gyventi Dievo ribų palaimoje

Holger Lahayne

Biblijos Dievas yra ribų Dievas.

Socialinė Bažnyčios atsakomybė sekuliarioje visuomenėje

Holger Lahayne

Konferencijos "Sekuliarizacija ir bažnyčia XXI amžiuje" (2016 02 27, Vilniaus bažnyčioje "Tikėjimo žodis") pranešimas

Reformacija, Evangelija ir gailestingasis samarietis

Holger Lahayne

Didelis Reformacijos laimėjimas yra tas, kad buvo pamatyta, jog Įstatymo ir Evangelijos negalima plakti į vieną. Dievo ir artimo meilė yra Įstatymas, bet ne Evangelija. M. Liuteris yra sakęs: "Perskyra tarp Evangelijos ir Įstatymo yra didžiausias krikšči

Pelagianizmo nuodas

Harald Börner

"Visi mes gimstame nuodėmingi ir kalti prieš Dievą, sugedusios prigimties, ir nesugebame laikytis Dievo įstatymo." (Naujasis Miesto Katekizmas)

„Jaunoji Europos karta užaugo be dvasinių tėvų“

nenurodytas

Evi Rodemann pasakoja apie kongresą Mission-Net, kuris vyks šių metų gruodį. "Vis daugiau europiečių supranta, kad Europa vėl tapo misijos lauku."

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... Kitas  
© Lietuvos krikščionių studentų bendrija | Kontaktai: info@lksb.lt