Malda

Tikime, kad tik malda gali atverti duris Viešpaties Evangelijai, todėl Jūsų bendrystė maldoje už Evangeliją studentams yra be galo svarbi.

Jei esate už atgimusį jaunimą ir remiate Bendrijos siekius malda, norėtume Jus informuoti apie maldos poreikius ir pasidžiaugti laimėjimais. Užsisakykite maldos laiškus el. pašto adresu partneryste@lksb.lt.

MALDOS PRAŠYMAS
KASDIENĖS MALDOS VADOVAS

Spalio 30 d., 2008 (maldos laiškas)

Šiais mokslo metais maldos laišką siunčiame jums vėliau nei paprastai. Sumažėjus LKSB darbuotojų komandai, darbų apimtis, žinoma, nesumažėjo, tad laiškas kiek vėlyvas.

Džiaugiamės matydami, kad Viešpats toliau buria studentus būti Jo šviesa ir druska universitetuose. Netrukus jus pasieks Stepo (LKSB generalinio direktoriaus) laiškas – jis plačiau aprašys esamą LKSB situaciją.

Šiuo laišku norime pakviesti jus dėkoti Viešpačiui už Jo darbus tarp studentų, paraginti užtarti studentus ir jų veiklą savo maldose.

Esame dėkingi:

  • už krikščionis studentus Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoje, besiburiančius į bendravimo grupes universitetuose tam, kad drąsintų vienas kitą augti Kristaus pažinimu ir organizuoti renginius norintiems pažinti Kristų.
  • už  Kaziuką ir Poliną Butkus – LKSB savanorius, kurie dirba su studentais Kaune. Taip pat džiaugiamės, kad Kaziukas ir Polina vasarą turėjo progą praleisti intensyviuose apmokymuose „Biblija ir kultūra“  Austrijoje, Schloss Mittersill‘y (http://www.schlossmittersill.org/academic/).
  • už Kaune vykstančius Biblijos skaitymo ir diskusijų vakarus, į kuriuos kas savaitę ateina apie 15 studentų!
  • už LKSB studentų lyderių stovyklą spalio 17–19 d. Nors mūsų buvo nedaug, esame dėkingi už kokybišką bendravimą, įkvepiantį mokymą ir atnaujintą viziją krikščionių studentų veiklai universitetuose. Kazys Butkus pirmą kartą su studentais pasidalijo Dievo Žodžiu iš Šventojo Rašto – apmokymų Austrijoje vaisius!

Kviečiame melstis:

  • už studentų grupes: kad jos augtų ir tvirtėtų. Klaipėdoje, Šiauliuose ir Vilniuje yra tik po vieną ar du studentus, kurie trokšta, kad jų universitete būtų krikščionių studentų bendravimo grupės. Melskimės, kad Viešpats juos sustiprintų, suteiktų drąsos bei kūrybingumo ir suburtų daugiau krikščionių studentų. Melskimės, kad krikščionys studentai, nepaisant bažnytinių skirtumų, būtų vieningi dėl Kristaus.
  • už Lietuvos universitetus: studentų ir dėstytojų širdis, kad jos būtų atviros Evangelijai; už universiteto vadovus, kad universitetuose būtų mažiau korupcijos, daugiau teisingumo, kokybiško mokymo.
  • už Dianą ir Irmantą: jie lapkričio pirmąjį savaitgalį važiuos į IFES organizuojamus mokymus Ukrainoje. Ten jie, kartu su kitais dalyviais iš Europos ir Eurazijos, rengsis vesti seminarų ciklą „Biblija ir gyvenimas“ savo šalyje. Dėkojame Dievui už Dianą ir Irmantą ir esame dėkingi jiems, kad skiria laiko mokymams ir tarnystei. Melskimės, kad Viešpats veiktų jų širdyse ir mokytų juos tam, kad sugrįžę galėtų mokyti kitus.
  • už Stepą bei LKSB tarybą, kad Viešpats suteiktų jiems išminties sprendžiant organizacinius LKSB klausimus (darbuotojų įdarbinimas, finansų paieška bei paskirstymas, ir pan.).
© Lietuvos krikščionių studentų bendrija | Kontaktai: info@lksb.lt