Kaip pildyti 2% paramos formą (FR0512)

Pagal gyventojų pajamų mokesčio įstatymą nuolatinis Lietuvos gyventojas, pasibaigus kalendoriniams metams, per praeitus metus sumokėto pajamų mokesčio 1-2 % gali skirti paramai ar labdarai. LKSB yra organizacija, turinti teisę gauti tokią paramą.
Parama iš gyventojų pajamų mokesčio teikiama pateikus prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai iki einamųjų metų gegužės 1 d. Prašymas yra nustatytos formos FR0512. Jo pateikimo būdai šie:

  • elektroninis (internetinės bankininkystės vartotojams itin paprasta prisijungti prie Elektroninės deklaravimo sistemos http://deklaravimas.vmi.lt/PublicPages.aspx, ja naudotis taip pat gali sudarę sutartis savo apskrities mokesčių inspekcijos skyriuose; prisijungus prie sistemos prašymas FR0512 užpildomas ir pateikiamas internetu) Interaktyvios instrukcijos, padėsiančios Jums savarankiškai, greitai ir teisingai pateikti gyventojo pajamų deklaraciją: http://pagalba.vmi.lt/
  • popierinis (prašymo FR0512 forma užpildoma ranka, dedamas į voką, o ant užklijuotos voko linijos pasirašoma, kad nebūtų įmanoma atplėšti voko nepažeidus parašo vientisumo. Prašymas arba įteikiamas apskrities mokesčio inspekcijai, arba išsiunčiamas paštu, žr. adresus čia http://www.yellowpages.lt/g/Mokesciu-inspekcijos.html, arba pateikiamas per darbovietės buhalteriją)

Jei Jūs pildote praėjusių metų pajamų deklaraciją, tai šis prašymas turi būti pateiktas kartu su deklaracija iki gegužės 1d. Jei minėtos deklaracijos pateikti neprivalote, galite pateikti tik prašymą (tokiu atveju turite teisę prašymą pateikti per savo darbovietės buhalteriją).

Pusiau užpildytas PRAŠYMAS FR0512, norintiems paremti LKSB, žr. čia. Prašom užpildyti likusius laukelius.

1 laukelyje - asmens kodas;

2 laukelyje - vardas, pavardė;

3 laukelyje - gyvenamosios vietos adresas šia tvarka: miestas, gatvė, namo, buto numeris;

4 laukelyje - telefono kodas ir numeris;

5 laukelyje - elektroninio pašto adresas (jei turite);

7 laukelyje - prašymo pildymo data (metai, mėnuo, diena);

8 laukelyje pažymima "X" ženklu pirminė forma, jeigu prašymas pateikiamas pirmą kartą, "X" ženklu pažymima patikslinta forma, jeigu pateikiamas patikslintas prašymas;

13 ir 14 laukelių pildyti nereikia;

16 laukelyje nurodykite, kokią galimos paramos dalį skiriate: 1 ar 2 procentus. (Jeigu nurodote vieną paramos gavėją - 2 proc., jei du gavėjus - po 1 proc.)

Dėkojame Jums už paramą!!!

© Lietuvos krikščionių studentų bendrija | Kontaktai: info@lksb.lt