Istorija

Lietuvos krikščionių studentų bendrija (LKSB) - visuomeninis judėjimas, vienijantis Lietuvos aukštųjų mokyklų studentus. Pagrindinis judėjimo tikslas - stiprinti krikščioniškos pasaulėžiūros ir gyvensenos įtaką Lietuvos universitetų studentų tarpe, ugdyti aktyvius ir atsakingus, tvirtus dvasinius ir moralinius įsitikinimus turinčius visuomenės narius. Esame įsitikinę, kad yra vienas Dievas trijuose asmenyse: Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia. Dievas, visatos kūrėjas ir viso gėrio šaltinis, yra Asmuo, kviečiantis kiekvieną iš mūsų artimai Jį pažinti per savo Sūnų, Jėzų Kristų. Tikime, kad gyventi tvirtame ir artimame ryšyje su Juo reiškia iš tikrųjų gyventi. Toks gyvenimas neleidžia pasilikti abejingu ir pasyviu. Todėl kartu siekiame padėti vienas kitam tvirtėti savo ryšyje su Dievu, pažinti Jo pasaulį ir žmones, taip pat kviečiame į tą ryšį ir savo draugus ir bendramokslius.

LKSB yra tarptautinės evangelinių studentų bendrijos IFES (International Fellowship of Evangelical Students, tinklapis http://www.ifesworld.org) narė. IFES susikūrė 1947 metais dešimties šalių krikščioniškų studentų judėjimų lyderių pastangomis. Šių judėjimų ištakos yra tarpukario Anglijoje, kur grupė šimtmečių tradicijas turinčio krikščioniškos studentų organizacijos lyderių nusprendė pasipriešinti vis labiau stiprėjančiai vadinamosios "liberalios" teologijos krypčiai (neigiančiai pamatines krikščionybės doktrinas, kaip kad Kristaus aukos būtinumą nuodėmėms atleisti ar Biblijos dievišką įkvėpimą). Jie inicijavo judėjimą, tvirtai besilaikantį istorinės krikščioniškos teologijos teiginių (Tikėjimo Išpažinimo), ir pasišventusį misijai skleisti Gerąją Žinią apie Jėzų viso pasaulio universitetuose. Šiuo metu panašūs studentų judėjimai veikia 145 pasaulio šalyse.

LKSB pradžia yra susijusi su IFES darbuotojo iš Šveicarijos vizitu Lietuvoje 1993 metais, kurio metu Vilniaus universitete įsikūrusio studentų krikščionių klubo nariai nusprendė užmegzti ryšius su IFES ir pasinaudoti šios organizacijos patirtimi. Pirmoji krikščionių studentų grupė atsirado Vilniaus Universitete, vėliau LKSB grupės atsirado Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Lietuvos Teisingumo ministerijoje LKSB buvo oficialiai įregistruota 1994 metais. Per tą laiką Bendrija ir toliau draugavo su kitų šalių studentų judėjimais, perimdama jų daugiametę patirtį. Lietuvoje sulaukėme studentų grupių iš Norvegijos, Šveicarijos, Kanados, Didžiosios Britanijos. LKSB nariai dalyvavo analogiškų Rusijos, Norvegijos, Baltarusijos, Didžiosios Britanijos, JAV judėjimų veikloje. Šiuo metu LKSB grupės veikia Vilniaus pedagoginiame universitete, Lietuvos Teisės universitete, Kauno technologijos universitete, Klaipėdos bei Šiaulių universitetuose.

Studentai renkasi kartu studijuoti Šv.Raštą, kartu meldžiasi, bendrauja, rengia įvairius diskusijų vakarus ir stovyklas. Nors studentai yra iš įvairių krikščioniškų bendruomenių ir denominacijų, jie yra skatinami mylėti, priimti ir geriau pažinti vienas kitą, ieškant to, kas mus visus krikščionis vienija, o ne tai, kas skiria. Tuo būdu LKSB yra ekumeniniu pagrindu veikianti organizacija. Daugiau informacijos apie LKSB ir jos veiklą galima sužinoti lankydamiesi šioje svetainėje, elektroniniu paštu: info@lksb.lt ar telefonu:8-5-2459028.


© Lietuvos krikščionių studentų bendrija | Kontaktai: info@lksb.lt